خط تولید نوشیدنی دوغ

مقدمه

دوغ فرآورده ای است

که از مخلوط شدن ماست با آب آشامیدنی با یا بدون نمک و افزودن اسانس های سبزیجات معطر ازقبیل کاکوتی، نعناع و پونه تهیه می شود. در این نوع دوغ ممکن است با توجه شرایط نگهداری و دراثرتخمیر طبیعی ناشی از فعالیت میکروارگانیسم های زنده موجود در ماست اولیه تولید گاز شود. از نظرمیکروبیولوژیک می توان گفت که دوغ حاوی همان میکروارگانیسم هایی است که در ماست وجود دارد ولی باید به این نکته توجه داشت که میزان این میکرو ارگانیسم ها در دوغ کمتر از ماست است.

دوغ علاوه بر مزایای تغذیه ای، حاوی باکتری های مفیدی است که اثرات زیادی بر سلامت  دستگاه گوارش نظیر
استرپتوکوکوس، ترموفیلوس،  لاکتوباسیلوس وولگاریس موجود در این فرآورده لبنی، در دستگاه گوارش جایگزین می شوند و می توانند آثار بسیار مفیدی بر سلامت دستگاه گوارش بگذارند.
این میکروارگانیسم  هاهمچنین از رشد و تکثیر بسیاری از باکتری های مضر در دستگاه گوارش جلوگیری می کنند.
دوغ حاوی کلسیم و سایر مواد معدنی و ویتامین های موجود در ماست ،پروتئین و چربی است ازین رو می تواند تأمین کننده یک چهارم نیاز روزانه بدن به کلسیم و حاوی ویتامین های ب ۲ و ب ۶ و ب ۱۲ وقوی کننده
استخوان ها باشد.البته باید توجه داشت که به دلیل رقیق شدن ماست ارزش غذایی دوغ کمی کمتر از ماست است بنابراین جایگزین کردن آن به عنوان شیر چندان درست نیست اما برای افرادی که دارای مشکل عدم
تحمل لاکتوز هستند می تواند مناسب باشد. علت خواب آور بودن دوغ نیز به پروتئین های موجود در سرم(تریپتوفان) وبرخی پپتیدهای موجود درشیربرمی گردد.

دوغ در گذشته

یکی از فرآورد ههای جانبی کره محسوب می شد. برای تهیه آن، ابتدا ماست پر چرب را با آب رقیق می کردند و سپس با استفاده از مشک، چربی آن جدا شده و باقیمانده بعنوان دوغ مصرف
می شد.امروزه با تغییر در روند تولید کره به لحاظ تکنولوژی، روش تولید دوغ نیز بعنوان نوشیدنی تخمیری- شیری تغییر یافته است.

تولید صنعتی

دوغ بدون گاز و دوغ گازدار در ایران سابقه ای بیش از چهل سال دارد و با  توجه به نحوه تولید این فرآورده، می توان آن را به انواع زیر تقسیم کرد:دوغ، دوغ گازدار، دوغ حرارت دیده بدون گاز، دوغ حرارت دیده گازدار.

                                                                                                                                           www.falateghareh.com

خط تولید نوشیدنی دوغ