وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/18 وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/18 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیف کشور طرف معامله وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
1 هلند 65,124,084 1,031,104,202,136 32,433,735 1,227,329,972 18,561,241,026,715 600,862,393
2 چين 8,828,847 821,562,116,592 25,942,661 2,809,659,320 194,770,762,299,854 6,323,883,070
3 امارات متحده عربي 22,658,704 816,285,706,436 25,762,560 3,457,251,024 139,533,262,702,659 4,539,816,045
4 ترکيه 8,283,565 424,564,088,862 13,387,584 1,076,571,464 53,101,900,091,334 1,723,826,898
5 جمهوري كره 4,442,977 408,264,105,094 12,911,386 919,779,161 64,616,964,053,674 2,095,697,297
6 سوئيس 9,671,555 283,977,731,372 8,978,815 2,146,278,877 30,111,209,186,258 974,521,031
7 آلمان 988,831 229,680,167,723 7,253,414 706,713,708 43,655,441,401,339 1,418,253,894
8 فرانسه 610,703 167,925,345,380 5,284,050 89,833,704 20,784,745,528,988 672,743,683
9 هند 2,771,331 129,114,720,205 4,070,795 1,097,763,639 39,005,928,357,374 1,270,998,770
10 ژاپن 290,378 110,080,689,696 3,489,663 39,513,036 7,796,951,787,053 252,741,818
11 ايتاليا 256,630 66,427,895,634 2,094,587 88,941,939 20,064,855,880,192 651,566,265
12 فدراسيون روسيه 7,664,017 56,425,282,557 1,778,810 947,720,609 35,500,170,824,908 1,151,488,127
13 مالزي 1,108,820 42,945,875,371 1,355,580 253,810,376 7,525,505,357,305 244,562,178
14 تايوان 676,350 39,314,637,515 1,242,958 126,542,907 8,860,599,024,649 287,236,004
15 سنگاپور 360 38,956,702,412 1,225,169 625,632,355 10,551,163,099,675 341,308,866
16 برزيل 216,999 30,715,093,280 969,760 1,128,970,456 19,243,272,525,679 624,876,979
17 اندونزي 1,741,024 29,475,814,778 929,122 153,211,802 2,898,590,327,334 93,886,905
18 اسپانيا 247,451 28,748,303,789 908,493 173,058,485 6,338,957,360,969 206,099,102
19 سري لانكا 192,580 24,797,503,024 782,961 27,718,214 2,926,449,544,943 94,951,995
20 جمهوري عربي سوريه 246,200 24,413,368,500 768,877 2,064,614 196,935,054,651 6,393,778
 منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران