وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/23 وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/23 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیف کشور طرف معامله وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
1 چين 13,554,614 1,169,582,716,852 36,917,333 2,861,598,981 199,184,188,600,210 6,463,091,012
2 هند 33,741,831 1,044,769,493,204 33,465,784 1,137,169,546 40,766,946,213,356 1,327,107,576
3 امارات متحده عربي 18,773,258 747,499,879,984 23,552,232 3,659,481,462 144,513,230,410,718 4,697,518,008
4 جمهوري كره 4,885,739 746,372,415,481 23,490,270 940,688,948 66,815,194,131,714 2,164,973,681
5 هلند 69,844,584 549,850,472,965 17,305,910 1,305,436,001 19,386,061,559,567 626,850,260
6 فرانسه 316,684 293,935,243,218 9,251,421 91,281,335 21,396,956,629,156 692,014,042
7 سوئيس 31,415,821 279,915,936,064 8,828,065 2,195,151,412 30,746,486,303,711 994,572,082
8 ترکيه 4,759,618 255,289,935,405 8,040,075 1,094,889,537 54,054,355,067,538 1,753,837,821
9 آلمان 707,353 176,149,134,989 5,545,855 716,279,923 45,069,363,852,196 1,463,069,997
10 تايوان 1,765,353 117,739,858,230 3,711,187 130,177,408 9,155,176,597,863 296,517,463
11 مالزي 2,529,586 93,373,755,891 2,952,791 257,873,350 7,673,364,682,076 249,239,345
12 ايتاليا 551,884 81,727,647,141 2,573,258 90,741,121 20,473,156,070,271 664,435,357
13 سنگاپور 3,260,393 61,810,637,238 1,943,914 662,622,932 11,167,161,268,857 360,896,505
14 تايلند 3,805,805 54,817,063,642 1,724,793 368,591,052 6,024,752,713,301 194,873,264
15 اسپانيا 1,629,220 46,927,423,011 1,480,002 177,989,289 6,457,028,620,326 209,821,182
16 آذربايجان 5,167,957 43,904,962,909 1,382,675 113,258,048 1,099,520,804,450 35,750,915
17 بلژيك 409,182 38,934,078,698 1,224,721 36,725,257 6,325,648,807,116 205,164,522
18 لبنان 20,634 35,927,355,636 1,134,391 1,568,867 471,046,192,196 15,310,846
19 ژاپن 87,572 34,322,741,226 1,080,753 40,875,461 8,215,913,357,000 265,924,833
20 اتريش 883,244 34,084,913,421 1,072,614 130,093,237 5,858,319,855,382 189,879,992
 منبع  گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران