وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/25 وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/25 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیف کشور طرف معامله وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
1 امارات متحده عربي 14,238,910 597,030,903,902 18,614,856 4,169,893,949 163,945,832,520,865 5,310,040,718
2 چين 10,567,124 541,226,121,976 16,863,533 3,248,347,776 227,267,981,960,225 7,343,062,090
3 آفريقاي جنوبي 1,207,900 339,566,533,500 10,807,918 10,916,314 954,082,723,920 30,598,785
4 ترکيه 5,296,174 215,325,167,909 6,734,427 1,257,175,935 62,723,971,192,386 2,024,865,184
5 جمهوري كره 4,283,017 205,513,915,166 6,399,143 1,079,373,896 76,083,871,086,883 2,454,785,971
6 آلمان 7,158,715 120,086,876,699 3,753,443 833,535,404 52,798,668,636,506 1,705,568,541
7 فرانسه 330,287 115,939,992,686 3,606,165 99,873,263 23,929,246,704,089 770,921,750
8 ايتاليا 183,234 83,266,814,478 2,594,717 103,289,986 24,914,063,728,139 803,686,575
9 برزيل 650,065 82,807,385,529 2,580,393 1,248,224,126 21,879,598,066,384 707,905,835
10 هند 770,208 62,256,639,949 1,942,451 1,200,116,807 44,069,700,762,671 1,429,826,427
11 عمان 55,350 56,105,016,210 1,748,310 89,258,016 3,124,161,543,202 100,469,528
12 فيليپين 2,231,878 55,226,788,685 1,718,605 129,230,537 3,179,333,912,879 102,093,340
13 فدراسيون روسيه 6,309,500 43,023,595,280 1,340,610 1,124,519,449 38,371,644,741,429 1,241,441,648
14 سوئيس 6,035,420 38,143,763,936 1,188,523 2,519,051,657 35,756,927,659,032 1,151,670,270
15 تايوان 671,545 37,620,200,901 1,172,537 144,299,402 10,314,470,289,066 332,721,040
16 اتريش 923,904 20,120,969,764 626,287 142,432,596 6,900,735,563,769 222,537,523
17 ويتنام 92,152 19,857,190,643 617,623 8,300,811 699,311,697,932 22,486,090
18 سودان 494,000 16,958,996,250 528,466 5,416,512 250,567,120,435 8,056,938
19 هلند 131,913 11,757,618,104 366,832 1,329,957,966 20,654,675,434,650 666,455,718
20 مالزي 326,648 10,815,798,226 337,282 360,981,961 9,906,373,855,730 319,224,260
 منبع   گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران