فیلر شیشه مایر

فیلر شیشه مایر

فیلر شیشه مایر آمریکا یکی از بهترین پرکن های شیشه جهان بهمراه دربند

شیشه شور شیشه نو آکبند بهمراه گارانتی

با ظرفیت 16 هزار شیشه در ساعت