فیلر اسپتیک

فیلر اسپتیک

فیلر اسپتیک یکی از دستگاه های پیچیده در صنعت آشامیدنی محسوب می شود

که جهت پر کردن محصولات حساس مانند آب میوه, شیر, محصولات حساس بکار گرفته می شود.

این سیستم ها که در اصطلاح اولترا کلین ultra-clean شناخته می شوند به خاطر کنترول دقیق

آلودگی در صنعت آشامیدنی بسیار تاثیر گزار هستند.

باعث افزایش ماندگاری و کیفیت محصولات بدون استفاده از نگهدارنده ها می شوند.