فروش کارخانه آب آشامیدنی

زمین محصور 6000

متر سوله و خرپا 1200 متر

دو خط کامل 500و1500 سی سی

دو دستگاه بادکن 3 ردیف کن بطری

1 آزمایشگاه تجهیز کامل

تصفیه خانه چاه عمیق 82 متری

اداری و نگهبانی و اتاق کارگر 250 متر

.مجوز دوغ و انواع نوشیدنی برند 10 ساله

دو دستگاه اسکرو و یک دستگاه کمپرسور فشار قوی

برق 160 آمپر

ایزو آلمان و اتریش و آرم حلا