خط تولید ماءالشعیر کامل

خط تولید ماءالشعیر

خط تولید ماءالشعیر کامل ساخت شرکت معتبر کوشش کاران

یکی از بهترین سازنده های ماشین آلات صنایع آشامیدنی در ایران و خاورمیانه

خط تولید ماءالشعیر کامل شامل تجهیزات پایین می باشد.

1- پروسس شربت سازی ماءالشعیر

2- اینترمیکس 12 هزار لیتری کوشش کاران

3- تری بلوک 24*32*8 کوشش کاران

4- تونل پاستور 9 مرحله ایی کوشش کاران

5- لیبل زن OPP کوشش کاران

7- کانوایر زمینی