خط تولید اسپتیک

خط تولید اسپتیک

مشخصات فنی و مشخصات
تولید کننده: عمدتا KRONES و KHS
ظرفیت: 24.000bph در 330ml
24.000bph 500ml
18.000bph در 1000ml
12.000bph در 1500ml
سال ساخت: 2013  Aseptic KRONES
محصولات: آب میوه ، چای سرد و غیره
دمای پر کردن: 3 – 25 درجه
درب پوشش: پیچ پلاستیکی دهانه  38 میلی متر
بسته بندی: بطری های PET 3×2 به داخل بطری های 1000ml و 1500ml
بدون   Paletizer
خط همچنان در حال کار است و می توان در حال تولید مورد بازدید قرار بگیرد

خط عمدتا شامل موارد زیر است:

1. دستگاه بلوک KRONES Aseptic 16/44/22
با 16 ایستگاه دمیدن ، 44 پرکن و 22 دربند
نوع:  اسپتیک
سال ساخت: 2013
استریلیزاسیون پریفورم ها توسط “خشک اسپتیک” با پراکسید هیدروژن انجام می شود

با تغییر سایز بطری دیگر نیازی به تغییر قسمت های قالب در فیلر نیست!

شامل سیستم تصفیه کامل محصول KRONES VarioAsept با مخزن آبکاری

، مخزن آسپتیک ، پاستوریزه کننده ، لوله کشی و غیره

2. KRONES Checkmat واحد کنترل ارتفاع محصول

3. دستگاه برچسب زدن KRONES Contiroll

سال ساخت: 2012

4. دستگاه شرینگ  KHS Kisters
شامل تونل گرمایش
نوع: Innopak CSM
سال تولید: 2004

5- دسته زن KHS
نوع: Innopak

6. کامل سیستم نوار نقاله بطری و بسته

شامل سیستم روغن کاری
قیمت

خط تولید اسپتیک

Manufacturer: Mainly KRONES and KHS
Capacity: 24.000bph by 330ml
24.000bph by 500ml
18.000bph by 1000ml
12.000bph by 1500ml
Year of manufacturing: 2013 from the KRONES Aseptic Bloc (other machines see description)
Products: Fruit juice, Ice-Tea, Nectars, etc. (also with pulp and fibers possible)
Filling temperature: 3 – 25degrees
Capping: 38mm plastic widemouth screw-closure
Packaging: 3×2 PET bottles into foil by 1000ml and 1500ml bottles
NOT INCLUDED: Paletizer
The Line is still running and can be inspected during production

The Line is mainly consisting of:

1. KRONES Aseptic Bloc machine 16/44/22
with 16 blowing stations, 44 filling valves and 22 head closure

Type: Contiform Aseptic bloc
Year of manufacturing: 2013incl. lubrication system