خط تولید اسپتیک نوشیدنی

خط تولید اسپتیک نوشیدنی

خط تولید اسپتیک

خط تولید اسپتیک نوشیدنی آیس تی ساخت کمپانی کرونس آلمان یک از معتبر ترین

شرکت های سازنده ماشین آلات صنایع آشامیدنی جهان

شرکت فلات قاره تامین کننده ماشین آلات صنایع آشامیدنی

From sliced bread and BBQ sauces all the way through to

beverages – when you browse the shelves in Austrian supermarkets, then you’ll find Spitz everywhere you look.

The company is a sort of hidden champion,

since it produces not only numerous brands of its own but also a huge array of dealer’s brands for food and beverage retailers.

The demand for energy drinks, juices and ice tea, in particular, is unbroken.

Which is precisely why the company has now invested in a new dry-aseptic line from Krones.

The Krones Group plans, develops and manufactures machines and complete lines for the fields of process,

filling and packaging technology.

Its product portfolio is rounded off by information technology,

factory planning and products from Krones’ subsidiaries as intralogistics, valve production etc.

You can find all current information about Krones AG here:

https://www.krones.com/ And much more on our corporate blog: https://blog.krones.com/