خط آب معدنی شیشه

خط آب معدنی شیشه

خط تولید آب معدنی شیشه قابل برگشت ساخت کرونس آلمان

شرکت فلات قاره مشاور و تامین کننده کلیه قطعات و خط تولید آب معدنی، آب آشامیدنی، خطوط ماءالشعیر و نوشابه

بطری آب معدنی Salvus line دارای یک خط شیشه ای کاملاً قابل بازگرداندن از Krones می باشد ،

این شرکت تعهد خود را به بازار برگشت پذیر منطقه ای پیشرفت داده است. ♻️

The mineral water bottler Salvus 💧 has a complete returnable-glass line from Krones,

thus progressing its commitment to the regional returnables market. ♻️