همین امروز با واحد مشاوران تماس بگیرید : ۲۶۱۱۱۸۲۱(۲۱)۹۸+|info@falateghareh.com

سؤالات متداول در مورد شرکت

ما در بین همکاران اطراف بهترین پشتیبانی را داریم

سؤالات متداول در مورد شرکت۱۳۹۸/۱۱/۴ ۱۴:۲۱:۳۵
طرح توجیحی خط تولید آب معدنی۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۱:۴۱:۳۱

طرح توجیحی خط تولید آب معدنی

طرح توجیحی خط تولید آب معدنی

طرح توجیحی خط تولید ماءالشعیر شامل بخش های مختلفی می باشد که در ذیل به مختصری

از موارد مهم آن اشاره می شود.

شرکت فلات قاره با همکاری متخصصین حرفه ایی خود آمادگی نگارش انواع طرح توجیهی

خط تولید آب معدنی، خط تولید آب آشامیدنی، خط تولید ماءالشعیر، خط تولید آب میوه، خط تولید دوغ

خط تولید آب میوه های گازدار و بدون گاز و دیگر  نوشیدنی های صنعت آشامیدنی را دارد.

سوابق تجربی و عملی متقاضی

پیش بینی تعداد و نحوه تامین نیروی انسانی

معرفی محصولات کارخانه

میزان آشنایی با محصولات تولیدی و کاربرد آن

علت و نحوه انتخاب میزان ظرفیت تولیدی

نحوه تامین مواد اولیه

دانش فنی و تکنولوژی مورد نیاز طرح

مراحل و روش تولید (مرحله به مرحله نوشته شود)

فرآیند تولید

 • بخش دوم: برنامه بازار و بازاریابی

واحدهای فعال و در دست اجرای منطقه:

میزان واردات

پیش­بینی عرضه رقبا برای یک و دو سال آینده

بررسی تقاضا

میزان صادرات

حجم تقریبی تقاضا برای یک و دو سال آینده:

میزان واردات

پیش­بینی عرضه رقبا برای یک و دو سال آینده

بررسی تقاضا

میزان صادرات

حجم تقریبی تقاضا برای یک و دو سال آینده:

مقایسه عرضه و تقاضای محصول

پیش بینی فروش و بازاریابی

برآورد سهم بازار برای یک سال آینده

 • بخش سوم: بررسی فنی (عملیاتی) طرح

سرمایه­ گذاری ثابت طرح

مشخصات زمین و ساختمان

تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز طرح

ماشین­ آلات تولیدی، دستگاه ­ها و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز طرح

وسایل نقلیه و حمل و نقل مورد نیاز طرح

تجهیزات اداری و کارگاهی

هزینه­ های قبل از بهره ­برداری و خرید تکنولوژی

جدول سرمایه­گذاری ثابت طرح

هزینه­ های جاری طرح:

مواد اولیه و قطعات مصرفی عمده

برآورد کل سرمایه­ گذاری طرح

نحوه تامین منابع مالی

تفکیک هزینه­ های ثابت و متغیر(کل هزینه ­های تولید برای یک سال)

محاسبات

پیش­بینی درآمد

شاخصهای مالی

طرح توجیحی خط تولید ماءالشعیر۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۱:۳۸:۱۶

طرح توجیحی خط تولید ماءالشعیر

طرح توجیحی خط تولید ماءالشعیر

طرح توجیحی خط تولید ماءالشعیر شامل بخش های مختلفی می باشد که در ذیل به مختصری

از موارد مهم آن اشاره می شود.

شرکت فلات قاره با همکاری متخصصین حرفه ایی خود آمادگی نگارش انواع طرح توجیهی

خط تولید آب معدنی، خط تولید آب آشامیدنی، خط تولید ماءالشعر، خط تولید آب میوه، خط تولید دوغ

خط تولید آب میوه های گازدار و بدون گاز و دیگر  نوشیدنی های صنعت آشامیدنی را دارد.

سوابق تجربی و عملی متقاضی

پیش بینی تعداد و نحوه تامین نیروی انسانی

معرفی محصولات کارخانه

میزان آشنایی با محصولات تولیدی و کاربرد آن

علت و نحوه انتخاب میزان ظرفیت تولیدی

نحوه تامین مواد اولیه

دانش فنی و تکنولوژی مورد نیاز طرح

مراحل و روش تولید (مرحله به مرحله نوشته شود)

فرآیند تولید

 • بخش دوم: برنامه بازار و بازاریابی

واحدهای فعال و در دست اجرای منطقه:

میزان واردات

پیش­بینی عرضه رقبا برای یک و دو سال آینده

بررسی تقاضا

میزان صادرات

حجم تقریبی تقاضا برای یک و دو سال آینده:

میزان واردات

پیش­بینی عرضه رقبا برای یک و دو سال آینده

بررسی تقاضا

میزان صادرات

حجم تقریبی تقاضا برای یک و دو سال آینده:

مقایسه عرضه و تقاضای محصول

پیش بینی فروش و بازاریابی

برآورد سهم بازار برای یک سال آینده

 • بخش سوم: بررسی فنی (عملیاتی) طرح

سرمایه­ گذاری ثابت طرح

مشخصات زمین و ساختمان

تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز طرح

ماشین­ آلات تولیدی، دستگاه ­ها و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز طرح

وسایل نقلیه و حمل و نقل مورد نیاز طرح

تجهیزات اداری و کارگاهی

هزینه­ های قبل از بهره ­برداری و خرید تکنولوژی

جدول سرمایه­گذاری ثابت طرح

هزینه­ های جاری طرح:

مواد اولیه و قطعات مصرفی عمده

برآورد کل سرمایه­ گذاری طرح

نحوه تامین منابع مالی

تفکیک هزینه­ های ثابت و متغیر(کل هزینه ­های تولید برای یک سال)

محاسبات

پیش­بینی درآمد

شاخصهای مالی

طرح توجیحی خط تولید آب۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۱:۳۹:۴۷

طرح توجیحی خط تولید آب

طرح توجیحی خط تولید آب شامل بخش های مختلفی می باشد که در ذیل به مختصری

از موارد مهم آن اشاره می شود.

شرکت فلات قاره با همکاری متخصصین حرفه ایی خود آمادگی نگارش انواع طرح توجیهی

خط تولید آب معدنی، خط تولید آب آشامیدنی، خط تولید ماءالشعر، خط تولید آب میوه، خط تولید دوغ

خط تولید آب میوه های گازدار و بدون گاز و دیگر  نوشیدنی های صنعت آشامیدنی را دارد.

سوابق تجربی و عملی متقاضی

پیش بینی تعداد و نحوه تامین نیروی انسانی

معرفی محصولات کارخانه

میزان آشنایی با محصولات تولیدی و کاربرد آن

علت و نحوه انتخاب میزان ظرفیت تولیدی

نحوه تامین مواد اولیه

دانش فنی و تکنولوژی مورد نیاز طرح

مراحل و روش تولید (مرحله به مرحله نوشته شود)

فرآیند تولید

 • بخش دوم: برنامه بازار و بازاریابی

واحدهای فعال و در دست اجرای منطقه:

میزان واردات

پیش­بینی عرضه رقبا برای یک و دو سال آینده

بررسی تقاضا

میزان صادرات

حجم تقریبی تقاضا برای یک و دو سال آینده:

میزان واردات

پیش­بینی عرضه رقبا برای یک و دو سال آینده

بررسی تقاضا

میزان صادرات

حجم تقریبی تقاضا برای یک و دو سال آینده:

مقایسه عرضه و تقاضای محصول

پیش بینی فروش و بازاریابی

برآورد سهم بازار برای یک سال آینده

 • بخش سوم: بررسی فنی (عملیاتی) طرح

سرمایه­ گذاری ثابت طرح

مشخصات زمین و ساختمان

تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز طرح

ماشین­ آلات تولیدی، دستگاه ­ها و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز طرح

وسایل نقلیه و حمل و نقل مورد نیاز طرح

تجهیزات اداری و کارگاهی

هزینه­ های قبل از بهره ­برداری و خرید تکنولوژی

جدول سرمایه­گذاری ثابت طرح

هزینه­ های جاری طرح:

مواد اولیه و قطعات مصرفی عمده

برآورد کل سرمایه­ گذاری طرح

نحوه تامین منابع مالی

تفکیک هزینه­ های ثابت و متغیر(کل هزینه ­های تولید برای یک سال)

محاسبات

پیش­بینی درآمد

شاخصهای مالی

                                                                                                                       

قیمت دستگاه تولید آب۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۱:۴۶:۴۸

قیمت دستگاه تولید آب

قیمت دستگاه تولید آب

قیمت دستگاه تولید آب با توجه به ظرفیت و نوع دستگاه های انتخابی قیمت متغیر می باشد

شرکت فلات قاره تامین کننده خط تولید آب معدنی و خطوط کامل صنایع آشامیدنی

دستگاه تولید آب معدنی۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۰:۵۴:۲۱

دستگاه تولید آب معدنی

دستگاه تولید آب معدنی

۱- دستگاه بطری ردیف کن ( آنسکرام بل )

– این دستگاه جهت ردیف کردن ظروف pet  تغذیه به دستگاه تری بلوک مورد استفاده قرار می گیرد.

– دستـــگاه دارای Air Conveyer در قســـمـــت خــروجــی مـــی باشـــد.

– ظرفیت دستگاه معادل ۱۰۰۰۰ عدد بطری ۵/۱ لیتری در ساعت است.

– جــنـــس بــدنـــه استلـــنس استیـــل AISI 304   می باشـــد.

– دستـگاه دارای اتاقک ایمنی (حفاظ) با بدنه استنلس استیـل و طلق است.

– دستگاه دارای یک هاپر با نوار بالابر برای انتقال بطری بصورت فله به مخازن دستگاه آنسکرام بلر می باشـد.

 ۲- دستگاه پرکن ، دربند و بطری شوی روتاری ( تری بلوک ۶- ۲۴- ۲۰)

– دستــگاه فوق کاملا اتوماتیــک است ودستـگاه پرکن ، دربند و بطـری شوی همه برروی یک شاسی می باشد.

– قسمــت بطــری شــوی دارای ۲۰ فــک گیــرنــده بطــری بـوده و بـطــری  را در یــک مــرحلــه می شــوید.

– قسمت پر کن دارای ۲۴ نازل پرکننده بطری می باشد و سیستم پرکن آن بصورت گراویتی ( ریزشی ) است.

– دربـــنــــدی دارای ۶ هـــــد جــهت بستــن درب اســـت و کـــلاچ هــــدهای آن از نوع مگــنتــی می باشـــد .

– مخــزن پــرکن دارای قسمــت سطــح سنج بوده و مقدار محصول در آن مرتبا کنترل می گردد.

– تـمــام قــطـعات  در تـمــاس با محصــول از استنلــس استیــل AISI 304  ساخـتــه می شـــود.

– سرعـت دستـگاه حــداکثر ۶۰۰۰ بطری ۵/۱ لیتری و ۸۰۰۰ بطــری ۵۰۰ سی سی pet در ساعــت اسـت.

– دستــگاه فوق دارای قسمت بالابر درب به صورت بسته(HIGH CLEAN ( می باشد.

– دسـتـــگاه دارای قاب مــحافــظ اپــراتـــور از جــنــس اســتــیــل و طـــلــق مــی باشـــد.

– سیستم کنترل برق دستگاه به وسیلهPLC صورت گرفته و بر روی دستگاه سیسـتم  HMI نصب می گردد .

– مکانیــزم دستــگاه فوق از نــوع Neck (گلوگیــر بطری) است.

۳-دستگاه لیبل زن OPP

–  دســتــگـاه فــــوق کـامـــلا اتــومـاتـیــک  بـــوده  و بـه صـــورت  خـطـــی عــمــل مــی کـنـــد .

–  لیبل مورد استفاده بصورت رول بوده و از جنس پلاستیک با ضخامت ۶۰-۵۰ میکرون می باشد.

–  دستگاه جهت لیبل زدن بر روی بطری های گرد از جنس پلاستیک، شیشه، پلی اتیلن و pet طراحی شــده است.

–  قسمتی از قطعات دستگاه بر حسب قطر بطری ساخته می شود و برای بطری با قطر متفاوت باید تعویض شوند.

–  بطــری بایـد شــکل استوانه ای داشتــه باشــد و محــل نصب لیبــل بر روی ان مشخــص گــردد.

–  نوع چســب استفاده شــده از نوع چســب hot melt خواهد بود.

–  تمام قطعات در تماس با محصول ازاستنلس استیلAISI 304  ساختـه می شود.

–  سیستــم کنتــرل دستــگاهPLC    بوده و سرعت دستگاه بوسیله اینورتر قابل کنترل است.

–  سرعت دستگاه حداکثر ۸۰۰۰ بطری ۵/۱ لیتری  در ساعت خواهد بود.

–  سیستم feeder دستگاه دارای موتور servo بوده و بدینوسیله کنتــرل دقیــق می شود.

۴- شیرینگ پک پیوسته با سرعت بالا (اورلپ)

 • این دستگاه دارای سیستم ردیف کن تمام اتوماتیک می باشد
 • که می تواند بسته ها را دو یا سه ردیف بدون نیاز به کارگر فرم دهد
 • در ادامه حرکت بسته ها فیلم پلاستیک روی آنها کشیده شده است و وارد تونل می شود
 • سرعت دستگاه ۳۰ بسته در دقیقه می باشد.
 • دستگاه مجهز به طاقه باز کن اتوماتیک و نایلون مصرفی دستگاه از ۴۰ تا ۱۲۰ میکرون می باشد
 • کلیه لوازم پنوماتیک از انواع مرغوب اروپای غربی می باشد.
 • سیستم کنترل دستگاه PLC وکلیه لوازم مصرفی آن از انواع مرغوب اروپای غربی می باشد.
 • طول دستگاه ۱۱ متر و عرض آن ۲ متر می باشد.

۵- ایر کانوایر (ریل ارتباطی هوایی)

–  بدنه ریل و اتصالات ریل از استنلس استیل می باشد .

– فن مورد استفاده از نوع مرغوب اروپایی است.

– ایر کانوایر فوق در مدلهای پایه دار ومعلق ساخته می شود .

– طول ایر کانوایر برحسب چید مان دستگاه ها خواهد بود و بطری را از دستگاه آنسکرام بل به داخل دستگاه تری بلوک هدایت می کند. شایان ذکر است حداقل متراژ مورد نیاز ۱۵ می باشد.

۶- دستگاه ریل ارتباطی

– بدنه و شاسی دستگاه تماما از استنلس استیل ساخته شده است .

– ریل های ارتباطی بر حسب نیاز در قسمتهای مختلف خط تولید نصب میگردد بخصوص پس ازدربند و  لیبل زن  که محصول نیاز به بازدید از لحاظ فرم بسته بندی دارد . شایان ذکر است حداقل متراژ مورد نیاز ۴۰ می باشد.

– ارتفاع ریل بر حسب ارتفاع خط تولید قابل تنظیم شدن است .

 

۷- سیستم تصفیه، انتقال و ضدعفونی آب جهت بسته بندی آب آشامیدنی

فیلترشنی:

 

فیلترکربن اکتیو:

 

میکرو فیلتر ۵ میکرون:

 

میکرو فیلتر ۱ میکرون:

 

۸- پکیج RO

 

قیمت ماشین آلات تولید آب معدنى۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۰:۳۶:۰۰

قیمت ماشین آلات تولید آب معدنى

قیمت ماشین آلات تولید آب معدنى به موارد بسیار زیادى بستگى دارد.

١- ظرفیت تولید:

قیمت دستگاه های تولید آب معدنى با توجه به ظرفیت تولید قیمت متفاوتى دارند چرا که ظرفیت تولید نوع دستگاه ها را مشخص میکنند.

ظرفیت تولید خط تولید آب معدنى در ماشین هاى ساخت داخل کشور

اصولا از ۵ هزار بطرى ١.۵٠٠ سى سى و حداکثر تا ١٠.٠٠٠ بطرى درساعت مى توان تهیه کرد.

براى ظرفیت هاى بالاتر مى بایست سراغ ماشین هاى اروپایى رفت خطوط تولید آب معدنى اروپایى

از ١٢.٠٠٠ هزار بطرى در ساعت شروع و تا ۴۵.٠٠٠ هزار بطرى در ساعت در بازار موجود است.

با توجه به توضیحات داده شده در بالا بنا به ظرفیت و نوع خط تولید مى توان گفت

حداقل قیمت خط هاى داخلى حدودا از ۶٠٠ میلیون تومان به بالا شروع مى شود.

در خط تولید هاى اروپایى کف قیمت با توجه به ظرفیت تولید سازنده و امکانات خط تولید از ٢.۵ میلیون یورو به بالا شروع مى شود.

با توجه به نیاز روز بازار و منطقه و رشد روز افزون مصرف آب های بسته بندی

درخواست خرید خطوط تولید آب داخلی و خارجی رشد چشم گیری داشته است.

Water is an inorganictransparenttastelessodorless, and nearly colorless chemical substance,

which is the main constituent of Earth‘s hydrosphere, and the fluids of most living organisms.

It is vital for all known forms of life, even though it provides no calories or organic nutrients.

Its chemical formula is H۲O, meaning that each of its molecules contains

one oxygen and two hydrogen atoms, connected by covalent bonds.

Water is the name of the liquid state of H۲O at standard ambient temperature and pressure.

It forms precipitation in the form of rain and aerosols in the form of fog.

Clouds are formed from suspended droplets of water and ice, its solid state.

When finely divided, crystalline ice may precipitate in the form of snow.

قیمت خط تولید آب معدنى۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۶:۱۷:۱۶

قیمت خط تولید آب معدنى

قیمت خط تولید آب معدنى به موارد بسیار زیادى بستگى دارد.

١- ظرفیت تولید:

قیمت ماشین آلات تولید آب معدنى با توجه به ظرفیت تولید قیمت متفاوتى دارند چرا که ظرفیت تولید نوع دستگاه ها را مشخص میکنند.

ظرفیت تولید خط تولید آب معدنى در ماشین هاى ساخت داخل کشور

اصولا از ۵ هزار بطرى ١.۵٠٠ سى سى و حداکثر تا ١٠.٠٠٠ بطرى درساعت مى توان تهیه کرد.

براى ظرفیت هاى بالاتر مى بایست سراغ ماشین هاى اروپایى رفت خطوط تولید آب معدنى اروپایى

از ١٢.٠٠٠ هزار بطرى در ساعت شروع و تا ۴۵.٠٠٠ هزار بطرى در ساعت در بازار موجود است.

با توجه به توضیحات داده شده در بالا بنا به ظرفیت و نوع خط تولید مى توان گفت

حداقل قیمت خط هاى داخلى حدودا از ۶٠٠ میلیون تومان به بالا شروع مى شود.

در خط تولید هاى اروپایى کف قیمت با توجه به ظرفیت تولید سازنده و امکانات خط تولید از ٢.۵ میلیون یورو به بالا شروع مى شود.

با توجه به نیاز روز بازار و منطقه و رشد روز افزون مصرف آب های بسته بندی

درخواست خرید خطوط تولید آب داخلی و خارجی رشد چشم گیری داشته است.

Water is an inorganictransparenttastelessodorless, and nearly colorless chemical substance,

which is the main constituent of Earth‘s hydrosphere, and the fluids of most living organisms.

It is vital for all known forms of life, even though it provides no calories or organic nutrients.

Its chemical formula is H۲O, meaning that each of its molecules contains

one oxygen and two hydrogen atoms, connected by covalent bonds.

Water is the name of the liquid state of H۲O at standard ambient temperature and pressure.

It forms precipitation in the form of rain and aerosols in the form of fog.

Clouds are formed from suspended droplets of water and ice, its solid state.

When finely divided, crystalline ice may precipitate in the form of snow.

خط تولید آب معدنی۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۳:۴۳:۴۴

خط تولید آب معدنی

خط تولید آب معدنی

ماشین آلات خط تولید آب متشکل از دستگاه های مختلفی است که با ظرفیت های متفاوتی در جهان وجود دارد.

۱- دستگاه تصفیه آب که با آنالیز آب هر منطقه طراحی میگردد.

۲- دستگاه بطری ساز پت PET که با توجه به ظرفیت بصورت خطی و روتاری در بازار جهانی و داخلی موجود است

۳- ریل ها انتقال دهنده بطری ایرکانوایر که مسولیت حمل بطری های

خالی را از دستگاه بادکن به پرکن دارند

۴- دستگاه تری بلوک که شامل سه دستگاه می باشد

شستشو بطری خالی (رینسر)

پرکن که انتقال محصول به بطری را دارد (فیلر)

دربند که مسئولیت بستن در بطری را دارد

۵- کانوایر های زمینی که پل ارتباطی بین دستگاه ها و مخصوص انتقال بطری های پر شده می باشد.

۶- لیبل زن که برای چسبانده اتیکت بطری استفاده می شود.

لیبل زن ها بصورت چسب گرم و لیبل پلاستیکی OPP

لیبل زن پشت چسب و لیبل زن شرینگی در بازار موجود است

۷-دستگاه شرینگ پک مخصوص بسته بندی های شش عددی و دوازده عددی می باشد.

دستگاه شرینگ پک بصورت دوختی و اورلب در بازار وجود دارد

که دستگاه های خطی ظرفیت پایین تری دارند و از نظر قیمت ارزان تر هستند

دستگاه شرینگ پک اورلب ظرفیت و کیفیت بالایی دارد

و از نظر قیمتی نسبت به شرینگ های خط قیمت بالاتری دارند.

۸- دستگاه پالتایز که وظیفه بسته بندی شرینگ ها بروی پالت را بعهده دارد

که با توجه به ظرفیت های متفاوت

در بازار داخلی و خارجی می توان تهیه کرد.

این بود شرح کوتاهی از خط تولید آب معدنی که بطورت کوتاه جهت شما همکاران و صنعت گران گرامی عنوان شد.

امید است با دستان پر توان شما در آینده نزدیک شاهد پیشرفت های

چشم گیری در صنعت آشامیدنی کشور عزیزمان ایران باشیم. سپاس

دستگاه بادکن بطری آب معدنی۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۵:۴۲:۴۰

دستگاه بادکن بطری آب معدنی

دستگاه بادکن بطری آب معدنی پت یکی از مهمترین دستگاه های صنعت آشامیدنی است.

دستگاه بادکن بطری پت PET بصورت های مختلفی در بازار جهانی و داخلی موجود است

که توضیح اجمالی در مورد بطری ساز در پایین داده خواهد شد.

مهمترین موضوع در دستگاه های بلومولدینگ Blow Moulding 

ظرفیت تولید و مکانیزم تولید این دستگاه ها می باشد.

میزان ظرفیت تولید تاثیر بسیار زیادی در قیمت اولیه بادکن ها دارد.

اصولا در دستگاه های با ظرفیت پایین بصورت خطی تولید میکنند که

از نظر قیمت اولیه ماشین بسیار پایین تر از بطری سازهای روتاری هستند.

دستکاه های بطری ساز خطی میزان مصرف برق و هوای فشرده بیشتری

نسب به بادکن های روتاری دارند.

بادکن های پت خط تعداد قالب کمتری دارند و هزینه نگهداری آنها پایین تر است

و اصولا شرکت هایی درخواست اینگونه دستگاه ها را می دهند

که می خواهند برای شروع کار با سرمایه پایین تری استارت کار را شروع کنند.

دستگاه های خط را می توان از بازار داخلی به راحتی تامین کرد.

بطری سازهای روتاری یا چرخشی به مراتب از کیفیت بالاتری برخوردار هستند

که این خود میزان سرمایه گذاری اولیه بیشتری می طلبد.

بادکن های روتاری را می بایست از بارازهای خارج کشور تامین کرد چرا که

ماشین سازهای داخلی تمایلی به ساخت این چنین دستگاه هایی ندارند.

بادکن های روتاری را اصولا شرکت های بزرگ بخاطر ظرفیت و کیفیت

بسیار بالای این دسنگاه ها را تهیه می کنند.

بادکن های روتاری با توجه به میزان تولید بالا از مصرف برق و هوای فشرده

بسیار یایین تری نسبت به بادکن های خطی دارند.

بادکن های خطی در هر قالب (کویته) در بهترین حالت توانایی

تولید ۱۲۰۰ الی ۱۵۰۰ بطری در ساعت دارند.

در صورتی که بادکن های روتای در هر قالب (کویته) توانایی

تولید ۱۸۰۰ الی ۲۵۰۰ بطری در ساعت دارند.

 

 

کارخانه های تولید آب معدنی ایران۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۶:۳۲:۱۱

کارخانه های تولید آب معدنی ایران

کارخانه های تولید آب معدنی ایران

نارسی  کک
کیمیاافشان  جهان
بهاران یخمک
آبمعدنی کوهیار-شرکت
مه  روز هروآ
آبوند تبریز
شرکت نوشین  آذرسهند
چشمه خروشان توس
صنایع قدس  رضوی
آبمعدنی جرینگ مازندران
آب  معدنی  آمولو
آبمعدنی  مازندران
سهامی چشمه نوش آفتاب
نوشگوارخراسان
بهشاد انرژی
سیروپ
آب معدنی کوثرنوش کندوان
آذرسرین لبن
نشاط نوش کوزران
بهمن فراهانی
خوشگوارمشهد
رویا عباس خلیلی
زمزم  گلاب   کاشان  – شرکت
زرین   نوشین  البرزس   خ
شعرباف زاده-منصور
شهداب   رودان
ابمعدنی پارسا فیروزکوه
تولیدی برف دانه شرق
تعاونی آب معدنی رود بال سپیدان
چشمه رودنراق
تعاونی گرین نوش نهاوند
بسته بندی آب معدنی وآشامیدنی ظفر گامانهاوند
صنایع آب معدنی البرز  س خ
دوغ آبعلی بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی
بهدشت شایان
سرین  آپ
خوش گوار اصفهان-شرکت
تولیدی سیرنگ کوهرنگ جایگزین۴
آبفام  توس
تیرتاف زاگرس
شرکت زمزم  آذربایجان
اتحادیه مرکزی  تعاونیهای روستایی  وکشاورزی ایران-ش
ابراهیم دارشی
سیدشمس الدین طباطبائی
تولیدی آبمیوه فرحنوش بهار
نوشا شکر
چشمه نور ملایر
فرآورده های معدنی پارس نوش ایلیا
تعاونی نوشین سپیدکوه۳۲۴۴
پاک آب نوش
شادکام  سامان جایگزین
اروم  پیرانوس
دژداران  دوآب  جایگزین ۱
فرآورده های غذایی پدیده پگاه
تولیدی  و بازرگانی  گوهر نوش   سبزواران
فرآورده های آشامیدنی گوارا نوش سوادکوه
تیزپردازان آسیا
صنایع  بسته  بندی  بهدادسقز
دنا نوش
تعاونی آب معدنی فاضل شمام
صنایع  آب   معدنی  دریوک   آمل  س   خ
آب معدنی پونه  پاوه
جوشان  آب   غرب
تعاونی تولید صنعتی معدنی آب درفک گیلان
آبمعدنی  مازندران
صنایع  آب   معدنی  مازندران
آب معدنی و نوشیدنیهای هزار چشمه آبشار
آب معدنی و نوشابه سازی نگین تک گناباد
سپیدار چشمه باجولی
گروه صنعتی   گوهر آذربایجان
شیرپاستوریزه  جهانشیرقلعه  تل  بختیاری
همای البرز مازندران س خ
تولیدی آب معدنی شیرکوه یزد
صنایع آب معدنی ورسک سوادکوه س خ
تعاونی  تولیدی  آب  معدنی  پرساب  راهجرد قم
تعاونی تصفیه وبسته بندی آب آشامیدنی زلال آب بهبهان
تک نوش لرستان سهامی خاص
کوثرناب آذربایجان
کارتال
کولاک  غرب ایلام
تولیدی و بازرگانی آستانه طوس
تولیدی  دزنوش   دزفول
بهارگل شیراز
تعاونی۱۹۵۷
ساقی نوش کویر
آبروندشت س خ
آبمعدنی دماوند  نوا
نهاوند هزارچشمه اشتر
خوش نوش فریمان
خوش نوش سبلان
اب معدنی  جزیره  آبی
عیسی  غریبی کلیبری
کشت و صنعت شکوفه یاس بهاری – شرکت
تعاونی صنایع غذائی برفابان نراق
سیلوانا اروم
آب معدنی کاسپین سبو
چشمه  نوشان  خراسان
شریان
نوش آوران گیتی پسند
آب معدنی آبشار مارگون
آب  معدنی  چشمه  طبیعت  بجنورد
اروم  پیرانوس
شکرت صنایع غذایی کیوان کوشاتغییر نام ازسیدعلیرضا ط
صنایع آب معدنی کوثرکندوان
آریانوش زاگرس
ارمغان طبیعت طبرستان س خ
آب معدنی چشمه سار صبا
زاگرس نوشان جهان
بلورآب دلیجان
تعاونی شماره ۶۰
اطهر آب شیراز
تعاونی  تولید و بسته بندی  مواد غذایی دردانه قزوین
آب معدنی اشترانکوه دره تخت
چویل اشترانکوه دورود
تعاونی ۳۳۳ سپیدان
چشمه نوشان البرز
آبهای  معدنی  سپیدان  چشمه
تعاونی۸۰۸بابابرفی زاگرس
آب معدنی آسمان شمال
آبمعدنی  آناهیتا پلور س   خ
ستاره سپیدان
بسته بندی آب معدنی شش پیر
کارخانجات آب معدنی کانی گل
آب معدنی مروارید زاگرس
شیراز رام آب
توسعه صنعتی ایوان آب
زاگرس چشمه سپیدان
سرمایه گذاری زندگی سبز
شهد گستر بندر
آب معدنی داماش گیلان
آب   معدنی  چشمه  دیمه  جایگزین ۱
آبهای معدنی پاک آب سبلان
اب معدنی رباط زاگرس
تولیدی سیرنگ کوهرنگ جایگزین۴
آب معدنی پارس
خوش آب نوشمحمدرضا منتخب- مسعود مصلایی -محمدرضا تدی
تولیدی نوشیدنیهای سرد نوشا زاگرس
آبمعدنی  دماوند
قیمت دستگاه بادکن پت دستی۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۹:۳۸:۰۰

قیمت دستگاه بادکن پت دستی

قیمت دستگاه بادکن پت دستی با توجه به ظرفیت و مدل و سازنده بطری ساز متفاوت می باشد شرکت فلات قاره تامین کننده ماشین آلات صنایع آشامیدنی

Blow molding (BrE moulding) is a specific manufacturing process by which hollow plastic parts are formed and can be joined together.

It is also used for forming glass bottles or other hollow shapes.

In general, there are three main types of blow molding:

extrusion blow molding, injection blow molding, and injection stretch blow molding.

The blow molding process begins with melting down the plastic and forming it into a parison or,

in the case of injection and injection stretch blow molding (ISB),

a preform. The parison is a tube-like piece of plastic with a hole in one end through which compressed air can pass.

The parison is then clamped into a mold and air is blown into it.

The air pressure then pushes the plastic out to match the mold.

Once the plastic has cooled and hardened the mold opens up and the part is ejected.

The cost of blow molded parts is higher than that of

injection-molded parts but lower than rotational molded parts.

History[edit]

The process principle comes from the idea of glassblowing.

Enoch Ferngren and William Kopitke produced a blow molding machine and sold it to Hartford Empire

Company in 1938. This was the beginning of the commercial blow molding process.

During the 1940s the variety and number of products was still very limited and therefore blow molding did not take off until later.

Once the variety and production rates went up the number of products created soon followed.

The technical mechanisms needed to produce hollow bodied workpieces using the blowing technique were established very early on.

Because glass is very breakable, after the introduction of plastic,

plastic was being used to replace glass in some cases. The first mass production of plastic bottles was done in America in 1939.

Germany started using this technology a little bit later, but is currently one of the leading manufacturers of blow molding machines.

In the United States soft drink industry, the number of plastic containers went from zero in 1977 to ten billion pieces in 1999.

Today, an even greater number of products are blown and it is expected to keep increasing.

For amorphous metals, also known as bulk metallic glasses, blow molding has been recently

demonstrated under pressures and temperatures comparable to plastic blow molding.[۱]

Typologies

دستگاه تولید بطری دست دوم۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۱:۲۵:۴۳

دستگاه تولید بطری دست دوم

دستگاه تولید بطری دست دوم

قالب سازی Blow (قالب سازی BrE) یک فرایند خاص تولید است که با استفاده از آن قطعات پلاستیکی توخالی تشکیل شده و می توانند به یکدیگر بپیوندند.

همچنین برای تشکیل بطری های شیشه ای یا سایر شکل های توخالی استفاده می شود.

به طور کلی ، سه نوع اصلی از قالب سازی وجود دارد:

قالب ضربه ای با فشار اکستروژن ، قالب گیری ضربه ای تزریقی و قالب گیری ضربه ای کششی تزریق.

فرآیند قالب گیری ضربه با ذوب شدن پلاستیک و تشکیل آن به داخل یک پاریسون یا در صورت تزریق و قالب گیری ضربات کششی تزریق (ISB) ،

پیش فرض انجام می شود. پاریسون یک قطعه پلاستیکی مانند لوله است

که سوراخی در یک انتهای آن وجود دارد که می تواند هوای فشرده شده را طی کند.

پارسون سپس درون قالب ریخته می شود و هوا در آن دمیده می شود.

فشار هوا سپس پلاستیک را بیرون می کشد تا با قالب مطابقت داشته باشد.

پس از خنک شدن و سخت شدن پلاستیک قالب باز می شود و قسمت خارج می شود.

هزینه قطعات قالب ریزی شده ضربه بالاتر از قطعات قالب تزریقی اما پایین تر از قطعات قالب چرخشی است.

اصل فرایند ناشی از ایده شیشه زدن است. Enoch Ferngren و ویلیام Kopitke یک ماشین قالب سازی ضربه تولید کردند

و در سال ۱۹۳۸ آنرا به شرکت امپراتوری هارتفورد فروختند.

مکانیسم های فنی مورد نیاز برای تولید قطعه های بدن توخالی با استفاده از روش دمیدن خیلی زود تاسیس شد.

از آنجا که شیشه بسیار قابل شکست است ، پس از معرفی پلاستیک ، در بعضی موارد از پلاستیک برای جایگزینی شیشه استفاده می شد.

اولین تولید انبوه بطری های پلاستیکی در سال ۱۹۳۹ در آمریکا انجام شد.

آلمان کمی بعد دیرتر با استفاده از این فناوری شروع به کار کرد ،

دستگاه بطری ساز آب معدنی۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۰:۲۲:۵۹

دستگاه بطری ساز آب معدنی

دستگاه بطری ساز آب معدنی پت یکی از مهمترین دستگاه های صنعت آشامیدنی است.

دستگاه بادکن بطری پت PET بصورت های مختلفی در بازار جهانی و داخلی موجود است

که توضیح اجمالی در مورد بطری ساز در پایین داده خواهد شد.

مهمترین موضوع در دستگاه های بلومولدینگ Blow Moulding 

ظرفیت تولید و مکانیزم تولید این دستگاه ها می باشد.

میزان ظرفیت تولید تاثیر بسیار زیادی در قیمت اولیه بادکن ها دارد.

اصولا در دستگاه های با ظرفیت پایین بصورت خطی تولید میکنند که

از نظر قیمت اولیه ماشین بسیار پایین تر از بطری سازهای روتاری هستند.

دستکاه های بطری ساز خطی میزان مصرف برق و هوای فشرده بیشتری

نسب به بادکن های روتاری دارند.

بادکن های پت خط تعداد قالب کمتری دارند و هزینه نگهداری آنها پایین تر است

و اصولا شرکت هایی درخواست اینگونه دستگاه ها را می دهند

که می خواهند برای شروع کار با سرمایه پایین تری استارت کار را شروع کنند.

دستگاه های خط را می توان از بازار داخلی به راحتی تامین کرد.

بطری سازهای روتاری یا چرخشی به مراتب از کیفیت بالاتری برخوردار هستند

که این خود میزان سرمایه گذاری اولیه بیشتری می طلبد.

بادکن های روتاری را می بایست از بارازهای خارج کشور تامین کرد چرا که

ماشین سازهای داخلی تمایلی به ساخت این چنین دستگاه هایی ندارند.

بادکن های روتاری را اصولا شرکت های بزرگ بخاطر ظرفیت و کیفیت

بسیار بالای این دسنگاه ها را تهیه می کنند.

بادکن های روتاری با توجه به میزان تولید بالا از مصرف برق و هوای فشرده

بسیار یایین تری نسبت به بادکن های خطی دارند.

بادکن های خطی در هر قالب (کویته) در بهترین حالت توانایی

تولید ۱۲۰۰ الی ۱۵۰۰ بطری در ساعت دارند.

در صورتی که بادکن های روتای در هر قالب (کویته) توانایی

تولید ۱۸۰۰ الی ۲۵۰۰ بطری در ساعت دارند.

 

 

دستگاه بطری سازی پلاستیکی۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۱:۴۵:۱۶

دستگاه بطری ساز آب معدنی

دستگاه بطری ساز آب معدنی پت یکی از مهمترین دستگاه های صنعت آشامیدنی است.

دستگاه بادکن بطری پت PET بصورت های مختلفی در بازار جهانی و داخلی موجود است

که توضیح اجمالی در مورد بطری ساز در پایین داده خواهد شد.

مهمترین موضوع در دستگاه های بلومولدینگ Blow Moulding 

ظرفیت تولید و مکانیزم تولید این دستگاه ها می باشد.

میزان ظرفیت تولید تاثیر بسیار زیادی در قیمت اولیه بادکن ها دارد.

اصولا در دستگاه های با ظرفیت پایین بصورت خطی تولید میکنند که

از نظر قیمت اولیه ماشین بسیار پایین تر از بطری سازهای روتاری هستند.

دستکاه های بطری ساز خطی میزان مصرف برق و هوای فشرده بیشتری

نسب به بادکن های روتاری دارند.

بادکن های پت خط تعداد قالب کمتری دارند و هزینه نگهداری آنها پایین تر است

و اصولا شرکت هایی درخواست اینگونه دستگاه ها را می دهند

که می خواهند برای شروع کار با سرمایه پایین تری استارت کار را شروع کنند.

دستگاه های خط را می توان از بازار داخلی به راحتی تامین کرد.

بطری سازهای روتاری یا چرخشی به مراتب از کیفیت بالاتری برخوردار هستند

که این خود میزان سرمایه گذاری اولیه بیشتری می طلبد.

بادکن های روتاری را می بایست از بارازهای خارج کشور تامین کرد چرا که

ماشین سازهای داخلی تمایلی به ساخت این چنین دستگاه هایی ندارند.

بادکن های روتاری را اصولا شرکت های بزرگ بخاطر ظرفیت و کیفیت

بسیار بالای این دسنگاه ها را تهیه می کنند.

بادکن های روتاری با توجه به میزان تولید بالا از مصرف برق و هوای فشرده

بسیار یایین تری نسبت به بادکن های خطی دارند.

بادکن های خطی در هر قالب (کویته) در بهترین حالت توانایی

تولید ۱۲۰۰ الی ۱۵۰۰ بطری در ساعت دارند.

در صورتی که بادکن های روتای در هر قالب (کویته) توانایی

تولید ۱۸۰۰ الی ۲۵۰۰ بطری در ساعت دارند.

قطعات دستگاه بادکن۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۸:۵۱

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

فروش دستگاه تمام اتومات پت۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۰:۲۹:۰۹

فروش دستگاه تمام اتومات پت

فروش دستگاه تمام اتومات پت یکی از مهمترین دستگاه های صنعت آشامیدنی است.

شرکت فلات قاره تامین کننده کلیه ماشین آلات صنایع آشامیدنی از جمله دستگاه های تولید بطری پت می باشد.

دستگاه بادکن بطری پت PET بصورت های مختلفی در بازار جهانی و داخلی موجود است

که توضیح اجمالی در مورد بطری ساز در پایین داده خواهد شد.

مهمترین موضوع در دستگاه های بلومولدینگ Blow Moulding 

ظرفیت تولید و مکانیزم تولید این دستگاه ها می باشد.

میزان ظرفیت تولید تاثیر بسیار زیادی در قیمت اولیه بادکن ها دارد.

اصولا در دستگاه های با ظرفیت پایین بصورت خطی تولید میکنند که

از نظر قیمت اولیه ماشین بسیار پایین تر از بطری سازهای روتاری هستند.

دستکاه های بطری ساز خطی میزان مصرف برق و هوای فشرده بیشتری

نسب به بادکن های روتاری دارند.

بادکن های پت خط تعداد قالب کمتری دارند و هزینه نگهداری آنها پایین تر است

و اصولا شرکت هایی درخواست اینگونه دستگاه ها را می دهند

که می خواهند برای شروع کار با سرمایه پایین تری استارت کار را شروع کنند.

دستگاه های خط را می توان از بازار داخلی به راحتی تامین کرد.

بطری سازهای روتاری یا چرخشی به مراتب از کیفیت بالاتری برخوردار هستند

که این خود میزان سرمایه گذاری اولیه بیشتری می طلبد.

بادکن های روتاری را می بایست از بارازهای خارج کشور تامین کرد چرا که

ماشین سازهای داخلی تمایلی به ساخت این چنین دستگاه هایی ندارند.

بادکن های روتاری را اصولا شرکت های بزرگ بخاطر ظرفیت و کیفیت

بسیار بالای این دسنگاه ها را تهیه می کنند.

بادکن های روتاری با توجه به میزان تولید بالا از مصرف برق و هوای فشرده

بسیار یایین تری نسبت به بادکن های خطی دارند.

بادکن های خطی در هر قالب (کویته) در بهترین حالت توانایی

تولید ۱۲۰۰ الی ۱۵۰۰ بطری در ساعت دارند.

در صورتی که بادکن های روتای در هر قالب (کویته) توانایی

تولید ۱۸۰۰ الی ۲۵۰۰ بطری در ساعت دارند.

 

 

دستگاه تولید بطری دست دوم۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۱:۰۵:۱۰

دستگاه تولید بطری دست دوم

دستگاه تولید بطری دست دوم

شرکت فلات قاره تامین کننده کلیه ماشین آلات صنایع آشامیدنی از جمله دستگاه های تولید بطری پت می باشد.

دستگاه بادکن بطری پت PET بصورت های مختلفی در بازار جهانی و داخلی موجود است

که توضیح اجمالی در مورد بطری ساز در پایین داده خواهد شد.

مهمترین موضوع در دستگاه های بلومولدینگ Blow Moulding 

ظرفیت تولید و مکانیزم تولید این دستگاه ها می باشد.

میزان ظرفیت تولید تاثیر بسیار زیادی در قیمت اولیه بادکن ها دارد.

اصولا در دستگاه های با ظرفیت پایین بصورت خطی تولید میکنند که

از نظر قیمت اولیه ماشین بسیار پایین تر از بطری سازهای روتاری هستند.

دستکاه های بطری ساز خطی میزان مصرف برق و هوای فشرده بیشتری

نسب به بادکن های روتاری دارند.

بادکن های پت خط تعداد قالب کمتری دارند و هزینه نگهداری آنها پایین تر است

و اصولا شرکت هایی درخواست اینگونه دستگاه ها را می دهند

که می خواهند برای شروع کار با سرمایه پایین تری استارت کار را شروع کنند.

دستگاه های خط را می توان از بازار داخلی به راحتی تامین کرد.

بطری سازهای روتاری یا چرخشی به مراتب از کیفیت بالاتری برخوردار هستند

که این خود میزان سرمایه گذاری اولیه بیشتری می طلبد.

بادکن های روتاری را می بایست از بارازهای خارج کشور تامین کرد چرا که

ماشین سازهای داخلی تمایلی به ساخت این چنین دستگاه هایی ندارند.

بادکن های روتاری را اصولا شرکت های بزرگ بخاطر ظرفیت و کیفیت

بسیار بالای این دسنگاه ها را تهیه می کنند.

بادکن های روتاری با توجه به میزان تولید بالا از مصرف برق و هوای فشرده

بسیار یایین تری نسبت به بادکن های خطی دارند.

بادکن های خطی در هر قالب (کویته) در بهترین حالت توانایی

تولید ۱۲۰۰ الی ۱۵۰۰ بطری در ساعت دارند.

در صورتی که بادکن های روتای در هر قالب (کویته) توانایی

تولید ۱۸۰۰ الی ۲۵۰۰ بطری در ساعت دارند.

 

 

بادکن اتومات پت۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۹:۲۶:۰۲

بادکن اتومات پت

بادکن اتومات پت

بادکن اتومات پت یکی از دستگاه مهم در زمینه تولید بطری پت می باشد.

دستگاه بلومولدینگ Blow Moulding جهت ساخت بطری های پت می باشد.

شرکت فلات قاره تامین کننده کلیه ماشین آلات صنایع آشامیدنی از اروپا می باشد.

قالب سازی Blow (قالب سازی BrE) یک فرآیند خاص تولید است

که با استفاده از آن قطعات پلاستیکی توخالی تشکیل می شوند

و می توانند به یکدیگر بپیوندند. همچنین برای تشکیل بطری های شیشه ای یا سایر شکل های توخالی استفاده می شود.

به طور کلی ، سه نوع اصلی از قالب سازی ضربه وجود دارد:

قالب ضربه ای با فشار اکستروژن ، قالب گیری ضربه ای تزریقی و قالب گیری ضربه ای کششی تزریق.

فرآیند قالب گیری ضربه با ذوب شدن پلاستیک و تشکیل آن به

داخل یک پاریسون یا در صورت تزریق و قالب گیری ضربات کششی تزریق (ISB) ،

پیش فرض انجام می شود. پاریسون یک قطعه پلاستیکی مانند لوله است

که سوراخی در یک انتهای آن وجود دارد که می تواند هوای فشرده شده را طی کند.

پارسون سپس درون قالب ریخته می شود و هوا در آن دمیده می شود.

فشار هوا سپس پلاستیک را بیرون می کشد تا با قالب مطابقت داشته باشد.

پس از خنک شدن و سخت شدن پلاستیک قالب باز می شود و قسمت خارج می شود.

هزینه قطعات قالب ریزی شده ضربه بالاتر از قطعات قالب تزریقی اما پایین تر از قطعات قالب چرخشی است.

مکانیسم های فنی مورد نیاز برای تولید قطعه های بدن توخالی با استفاده از روش دمیدن خیلی زود تاسیس شد.

از آنجا که شیشه بسیار قابل شکست است ،

پس از معرفی پلاستیک ، در بعضی موارد از پلاستیک برای جایگزینی شیشه استفاده می شد.

اولین تولید انبوه بطری های پلاستیکی در سال ۱۹۳۹ در آمریکا انجام شد.

آلمان کمی بعد دیرتر با استفاده از این فناوری شروع به کار کرد ،

اما در حال حاضر یکی از تولید کنندگان برجسته ماشین های قالب سازی ضربه است.

قیمت دستگاه بادکن چینی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۷:۳۰

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

دستگاه بادکن پت اتوماتیک دست دوم۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۷:۰۴

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

قیمت دستگاه بادکن پت دستی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۶:۳۵

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

قیمت دستگاه بادکن پت دست دوم۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۶:۰۲

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

دستگاه بادکن۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۵:۴۴

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

کارخانه تولید آب انگور۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۵:۲۰

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

خط تولید کنسانتره انار۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۴:۵۷

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

قیمت ماشین آلات کنسانتره میوه۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۴:۳۵

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

مراحل تولید شربت۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۴:۱۰

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

کارخانه تولید آب سیب۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۳:۴۵

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

خط تولید شربت۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۳:۲۵

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

انواع خط تولید ارزان۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۳:۰۵

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

دستگاه خط تولید ساندیس۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۲:۴۶

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

خط تولیدماست۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۲:۲۲

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

خط تولید دوغ کفیر۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۲:۰۴

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

فروش دستگاه دوغ ساز۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۱:۳۰

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

طرح توجیهی تولید دوغ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۱:۱۲

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

فلوچارت خط تولید دوغ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۰:۴۳

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

دستگاه تولید دوغ خانگی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۱۰:۲۰

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

واگذاری خط تولید دوغ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۹:۵۰

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

فیلم خط تولید دوغ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۹:۲۹

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

مراحل تولید ماءالشعیر در کارخانه۱۳۹۸/۱۲/۷ ۱۳:۰۷:۱۳

مراحل تولید ماءالشعیر در کارخانه

مراحل تولید ماءالشعیر در کارخانه

شرکت فلات قاره مشاور و تامین کننده کلیه

ماشین آلات و خطوط تولید صنایع آشامیدنی

آبجو از چهار ماده اصلی تهیه می شود:

جو ، آب ، هوپس و مخمر. ایده اصلی این است

که قندها را از غلات (معمولاً جو) استخراج کنیم

تا مخمر بتواند آن را به  CO2 تبدیل کرده و آبجو ایجاد کند.

فرآیند تولید گندم با غلات ،

معمولاً جو (هرچند گاهی گندم ، چاودار یا چیزهای دیگر از این قبیل انجام می شود) شروع می شود.

دانه ها از طریق فرآیند گرم کردن ، خشک کردن و ترک خوردن ، برداشت و پردازش می شوند.

هدف اصلی سوء انزوا جداسازی آنزیم های مورد نیاز برای دم کردن است

به گونه ای که آماده مرحله بعدی باشد.

سپس دانه ها فرآیندی را که به آن مخلوط می شود ،

طی می کنند و در طی آن حدود یک ساعت در آب داغ ، اما آب جوش نمی ریزند ،

مانند نوشیدن چای. این آنزیم ها را در دانه ها فعال می کند

و باعث تجزیه شدن آن و شکر آن می شود.

پس از اتمام این کار ، آب را از خمیر که اکنون پر از شکر از غلات است ،

تخلیه می کنید. این مایع چسبنده و شیرین را مالت می نامند.

این در واقع آبجو بی نظیر است ، نوعی محصول مانند خمیر نان ساخته نشده است.

زگیل حدود یک ساعت جوشانده می شود

در حالی که چند بار به هوپ ها و سایر ادویه ها اضافه می شود.

هاپ چیست؟ هاپس میوه کوچک و مخروطی

مانند مخروطی از گیاه تاکستان است.

آنها تلخی را برای متعادل کردن تمام قندهای موجود در زگیل و ایجاد طعم و مزه فراهم می کنند.

آنها همچنین به عنوان ماده نگهدارنده طبیعی عمل می کنند ،

همان چیزی است که برای اولین بار از آنها استفاده می شد.

هنگامی که یک ساعت جوش بیش از زگیل خنک شد ،

صاف و فیلتر می شود. سپس در یک کشتی تخمیر قرار داده می شود

و مخمر به آن اضافه می شود.

کارخانجات تولید ماءالشعیر در ایران۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۸:۴۰

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

هزینه احداث کارخانه ماءالشعیر۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۸:۱۰

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

خط تولید عالیس۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۲:۰۶:۳۰

خط تولید عالیس

خط تولید عالیس

گروه تولیدی «عالیس» یکی از بزرگترین تولیدکنندگان

انواع نوشیدنی در کشور است که توسط برادران فیاض تاسیس گردید.

شرکت عالیس ابتدا با نصب خط تولید KHS آلمان

به تولید نوشابه های گازدار (کولا پرتقالی و لیمویی)

وارد بازار صنایع آشامیدنی گردید که با پشتگار مدیریت شایسته توانست

در مدت کوتاهی این مهم را محقق نماید.

بعد از تولید نوشیدنی های گازدار مجموعه عالیس وارد صنعت دوغ گردید

و با نصب و راه اندازی جدید ترین ماشین آلات روز جهان

تبدیل به بزرگ ترین و با کیفیت ترین تولید کننده دوغ جهان گردید.

شرکت عالیس همچنان گام های  رشد را با سرعت به سوی محصولات دیگر برداشت

که این گام ها منجر به نصب و راه اندازی دو خط تولید بزرگ ماءالشعیر در ظروف پت گردید.

بعد از آن عالیس وارد عرصه آب میوه و شیر های طعم دار گردید که این مهم نیز

منجر به نصب و راه اندازی جدید ترین خط تولید اسپتیک آب میوه و شیر

با ماندگاری بالا بدون افزودنی گردید.

شرکت عالیس با عنایت به پشتگار مدیران لایق و نیروهای فنی وفادار خود اقدام به توسع های بعدی زد.

در گام بعد نصب و راه اندازی جدیدترین خط تولید نوشیدنی های گازدار

در بسته بندی های قوطی آلومنیومی CAN بصورت کاملا حرفه ایی انجام شد

سپس عالیس به دنبال کامل کردن سبد کالایی و چشم اندازهای بزرگ مدیران خود

نصب و راه اندازی جدیدترین خط تولید نوشیدنی های گازدار

در بسته بندی های شیشه را با موفقیت پشت سر گذاشت.

امروز عالس تبدیل به یکی از بزرگ ترین و پر افتخار ترین و محبوب ترین

شرکت های تولید صنعت آشامیدنی ایران عزیز گردیده است.

شرکت فلات قاره در طول این سالیان افتخار همکاری با مجموعه شرکت های عالیس داشته است.

امید است با یاری دستان پر توان مدیران لایق مجموعه

شرکت های عالیس در آینده نزدیک شاهد افتخارات بیشتر این مجموعه باشیم.

هزینه راه اندازی خط تولید دلستر۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۷:۲۷

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

تولید ماءالشعیر صنعتی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۷:۰۳

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

ماشین آلات خط تولید دلستر۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۶:۴۳

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

خط تولید دلستر بهنوش۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۶:۲۲

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

قیمت دستگاه بادکن پت دستی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۵:۵۶

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

دستگاه تولید بطری دست دوم۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۵:۳۶

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

پریفرم چیست۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۵:۱۴

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

قیمت دستگاه تزریق پریفرم۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۴:۴۸

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

دستگاه تولید بطری پت خانگی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۴:۳۰

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

خط تولید پریفرم پت۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۴:۱۱

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

دستگاه تزریق پریفرم پت۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۳:۵۳

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

قیمت دستگاه تولید پریفرم بطری۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۳:۳۲

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

قیمت خط تولید بطری آب معدنی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۲:۴۲

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

فرایند تولید آب معدنی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۱:۴۵

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

اجاره کارخانه آب معدنی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۱:۱۶

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

هزینه راه اندازی خط تولید آب معدنی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۸:۵۳:۱۴

Mauris finibus eros eu orci iaculis laoreet. In accumsan nulla ut sagittis tristique. Morbi a sollicitudin dui, quis tincidunt purus. Pellentesque eu lacinia lacus. Vestibulum tincidunt erat ac massa gravida accumsan. Suspendisse finibus commodo arcu, sed dapibus enim tincidunt in. Suspendisse pretium mollis ex, ut auctor neque pellentesque a. Morbi vel cursus odio, at interdum lorem. Pellentesque vitae eros sapien.

تولید آب معدنی در خانه۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۸:۵۳:۴۷

Mauris finibus eros eu orci iaculis laoreet. In accumsan nulla ut sagittis tristique. Morbi a sollicitudin dui, quis tincidunt purus. Pellentesque eu lacinia lacus. Vestibulum tincidunt erat ac massa gravida accumsan. Suspendisse finibus commodo arcu, sed dapibus enim tincidunt in. Suspendisse pretium mollis ex, ut auctor neque pellentesque a. Morbi vel cursus odio, at interdum lorem. Pellentesque vitae eros sapien.

دستگاه تولید آب معدنی خانگی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۸:۵۴:۰۹

Fusce porta augue quis erat dignissim, id laoreet sapien pulvinar. Nullam blandit nisi ac nulla tempus, ultrices condimentum elit ultrices. Donec semper accumsan ligula, ut rutrum purus ultrices id. Aenean eleifend velit at nibh consectetur pretium. Vestibulum at justo quis ex venenatis aliquet. Ut porta, nunc sed venenatis maximus, lectus magna maximus dui, vel lobortis dui odio at ipsum. Curabitur nisl nisl, consequat in fermentum vitae, semper et dolor. Mauris cursus scelerisque dui et molestie. Vivamus sapien ex, aliquam sit amet libero non, auctor gravida nibh.

قیمت دستگاه خط تولید آب معدنی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۸:۵۴:۳۳

Nullam feugiat eleifend felis eu aliquam. Etiam bibendum, ante nec efficitur lacinia, lectus eros laoreet lectus, sit amet ultricies magna mi vel felis. Quisque ut varius arcu. Praesent efficitur, nisi at imperdiet luctus, tellus dui dignissim purus, et aliquam diam metus ac velit. Mauris aliquet rutrum mauris, ac tempus arcu eleifend sit amet. Integer at lacinia turpis. Morbi vehicula justo at velit facilisis, ac dictum quam sodales. In hac habitasse platea dictumst.

Nunc finibus, magna sed laoreet malesuada, risus libero iaculis tellus, ac consequat enim nunc sed metus. Cras a condimentum elit, vel convallis tellus. Sed mauris mi, sollicitudin eu tellus ut, efficitur scelerisque justo. Fusce id nibh ut sapien egestas consectetur sed nec arcu. Aliquam et orci nec nulla pellentesque varius. Sed mi mauris, ultricies eu pharetra eget, tincidunt eu enim. Pellentesque convallis dolor nisl.

طرح توجیهی تولید آب معدنی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۸:۵۴:۵۳

Nunc euismod lobortis massa, id sollicitudin augue auctor vel. Integer ornare sollicitudin turpis vitae vestibulum. Curabitur faucibus ullamcorper lorem sed egestas. Pellentesque laoreet auctor eros, et consectetur eros auctor eget. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum tortor nisi, egestas eget molestie tincidunt, tempus sed justo. Vestibulum ultricies auctor varius. Fusce consequat tincidunt dui, ac adipiscing turpis adipiscing pulvinar. Aliquam erat volutpat. Vivamus eleifend rhoncus nulla in laoreet.

دستگاه آب معدنی سازی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۸:۵۵:۱۰

Phasellus sed rutrum est. Suspendisse at metus eget turpis dapibus accumsan. Sed pellentesque turpis ac nulla vehicula, quis commodo enim fringilla. In hac habitasse platea dictumst. Mauris gravida odio turpis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Cras in auctor elit. Sed ornare laoreet libero, non viverra justo. Aenean dapibus malesuada scelerisque. Vestibulum at orci vitae nibh finibus dignissim. Aliquam pharetra nibh in mattis convallis. Duis dapibus nulla eget sapien rhoncus, eu pretium augue accumsan.

هزینه راه اندازی خط تولید آب آشامیدنی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۸:۵۵:۲۸

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam sit amet pharetra magna. Fusce elementum interdum augue quis tristique. Aliquam lectus neque, ultricies rhoncus euismod eget, aliquet non libero. Aenean id mi at lectus finibus venenatis. Maecenas finibus, magna in venenatis elementum, justo ante placerat justo, a egestas lectus ipsum vitae nulla. Quisque imperdiet diam eu condimentum eleifend. Mauris ac lacinia mauris, et dictum sem.

Donec ullamcorper enim a convallis pellentesque. Suspendisse feugiat risus eu laoreet egestas. Integer ut est mi. Nam sed interdum urna, sit amet sagittis dolor. Maecenas et sem non felis luctus ultrices.

دستگاه تولید آب معدنی خانگی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۸:۵۵:۴۳

Quisque non risus in orci consectetur varius. Sed pulvinar elit non tempus finibus. Suspendisse volutpat nulla non ligula convallis, in volutpat neque lacinia. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce quis purus a mi cursus commodo. Pellentesque viverra nibh in urna tempus cursus. Cras fringilla pulvinar felis. Ut elit orci, vulputate nec congue eget, bibendum eget urna. Vivamus a odio et nisl vestibulum ultrices.

Fusce nec vestibulum lorem. Nulla facilisi. Aenean suscipit erat odio, at scelerisque sem facilisis non. Curabitur ac ex sollicitudin, lacinia nunc sit amet, imperdiet leo. Sed at varius sem. Sed suscipit id diam ac consequat. Morbi porta viverra magna suscipit vestibulum. Praesent pretium porta velit.

دستگاه آب معدنی سازی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۲۳:۰۶

Nullam aliquet porttitor felis in efficitur. Aliquam sed pharetra orci. Vestibulum porta maximus sem porta tincidunt. Aliquam tincidunt risus at sapien vulputate ornare. Praesent in sem sit amet leo bibendum semper in ut lectus. Mauris sit amet egestas odio. Etiam vulputate, sem et ullamcorper fermentum, nisl felis pellentesque elit, ut pretium lacus ante quis libero. Maecenas ut urna malesuada, sagittis lorem nec, sagittis lacus. Nullam sit amet dui elit. Nullam et massa tincidunt, semper magna vitae, commodo purus.

شرکت های تولید کننده بطری آب معدنی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۹:۲۵:۴۵

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris et erat tortor. Nam pharetra vehicula orci, sed ullamcorper sem viverra vehicula. Ut fringilla a odio a posuere. Phasellus interdum ipsum et mi rutrum fringilla. Donec pretium dui vitae mattis cursus. Curabitur vestibulum malesuada lectus, sed tincidunt massa sagittis tempus. Ut nisl purus, interdum vel lacus mattis, gravida tincidunt ante. Pellentesque lacinia ut eros id sollicitudin. Nulla fermentum molestie velit, a lobortis ex aliquet vestibulum. Vestibulum et blandit felis, at tincidunt felis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Quisque in leo eu ex hendrerit tincidunt ac at purus. Nunc scelerisque venenatis facilisis. Sed pharetra rutrum neque, pellentesque accumsan lectus aliquet sed. Curabitur porta lectus eu consectetur tristique.

Sed a felis non erat luctus finibus non fringilla nibh. Donec condimentum bibendum ex ac rhoncus. Sed viverra elit a tellus pellentesque, at vestibulum sapien congue. Etiam nec mollis tortor, at molestie metus. Nulla nec nunc varius, feugiat dui quis, finibus turpis. Suspendisse facilisis, erat at dignissim dignissim, diam elit auctor nibh, at molestie eros purus sed massa.

سود کارخانه آب معدنی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۸:۵۶:۲۸

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non dui vitae risus consequat vestibulum. Vivamus ut ultricies mi. Proin lobortis, lacus ac ultrices dignissim, orci erat tincidunt nulla, id tristique nulla magna et erat. Fusce in gravida velit. Morbi mauris risus, maximus nec mollis et, pulvinar sed leo. Fusce a velit erat. Curabitur nisi mauris, pharetra sit amet bibendum et, aliquet ac eros. Nunc pellentesque augue sapien, ut lacinia eros dignissim pharetra. Morbi at enim vitae velit dictum tincidunt vitae eleifend mauris. Praesent pellentesque aliquam condimentum. Maecenas nisl dolor, maximus a lorem id, efficitur ornare est. Nam a velit mauris. Suspendisse eleifend nisl sed leo maximus, ac malesuada sem auctor.

In suscipit lacus quis ante consectetur molestie. Nam quis auctor dolor. Donec non dictum tortor. Ut a risus sodales, vulputate dui id, elementum justo. Quisque condimentum interdum purus, eget tempus justo rutrum vel.

قیمت دستگاه بسته بندی آب آشامیدنی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۸:۵۶:۴۴

Aenean pretium felis vel purus bibendum luctus. In gravida ex a ex sollicitudin feugiat. Praesent ac pulvinar nisi, ut sodales massa. Aliquam erat volutpat. Nullam eu mi vel arcu iaculis hendrerit vel ac risus. Sed accumsan hendrerit neque, at scelerisque sem posuere et. Donec sem elit, tincidunt eget nisl vehicula, mattis convallis elit. Quisque lobortis ex ac turpis convallis, ut faucibus ligula posuere. Vestibulum non turpis id est ullamcorper condimentum.

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat.

قیمت دستگاه تولید آب۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۸:۵۷:۰۱

Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

Aenean orci dolor, porta eget pharetra quis, blandit id eros. Integer molestie lorem at risus posuere, et aliquet tellus feugiat. Nunc finibus condimentum enim maximus sodales. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

بسته بندی آب آشامیدنی در منزل۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۸:۵۷:۱۶

Aenean consequat lorem ut felis ullamcorper posuere gravida tellus faucibus. Maecenas dolor elit, pulvinar eu vehicula eu, consequat et lacus. Duis et purus ipsum. In auctor mattis ipsum id molestie. Donec risus nulla, fringilla a rhoncus vitae, semper a massa. Vivamus ullamcorper, enim sit amet consequat laoreet, tortor tortor dictum urna, ut egestas urna ipsum nec libero. Nulla justo leo, molestie vel tempor nec, egestas at massa. Aenean pulvinar, felis porttitor iaculis pulvinar, odio orci sodales odio, ac pulvinar felis quam sit.

مجوز تولید آب آشامیدنی۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۸:۵۷:۳۴

Sed rhoncus viverra gravida. Aliquam lobortis nulla sit amet tincidunt tincidunt. Maecenas pulvinar maximus massa, nec eleifend turpis ornare sit amet. Nullam eget malesuada erat. Morbi volutpat, ante nec pharetra suscipit, augue nulla porttitor dolor, nec lacinia eros elit id arcu. Vivamus ultricies est eget sapien congue volutpat. Curabitur ac ipsum et orci accumsan scelerisque. Quisque porttitor a massa ac porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vitae nibh vitae justo sagittis lacinia. Donec nec suscipit dolor. Aliquam ullamcorper nulla nec massa vestibulum mattis. Maecenas ullamcorper lacus in augue rhoncus consectetur et eu felis.

به گروه الکترونیکی‌ ما بپیوندید

کاربر محترم جهت عضویت در خبرنامه وبسایت، وارد کردن آدرس الکترونیک در این فیلد ضروری است. برای به دست آوردن آخرین اخبار و به روزرسانی اطلاعات ، ثبت نام کنید. نگران نباشید ، ما اسپم ارسال نمی کنیم!