یک ایمیل برای ما بفرستید

شما میتوانید با استفاده از فرم تماس در این بخش به آدرس پست الکترونیک ما پیام خود را ارسال کنید. کارمندان کار آزموده و مجرب ما در اولین فرصت به پیام شما پاسخ خواهند داد.

تماس با ما

مشاوران با تجربه و کار آمد ما آمادهٔ پاسخگویی به سوالات شما عزیزان خواهند بود.

تلفن واحد مشاوران : ۲۶۱۱۱۸۲۱ (۲۱) ۹۸+

لطفا از طریق روشهای زیر با ما در تماس باشید:

دفتر مرکزی تهران

۲۲۲۱۱۴۵۱ (۲۱) ۹۸+
۲۲۶۹۶۹۹۸ (۲۱) ۹۸+

تهران خیابان فرمانیه
سه راه عمار
شماره ۴

دفتر آلمان

۷۲۵۴۵۰۹۹ (۷۳۱) ۴۹+
۷۲۵۴۵۰۹۸ (۷۳۱) ۴۹+

Target Initiative GmbH
Pfaffenweg 31, ۸۹۲۳۱Neu-Ulm
Germany