خط تولیدنوشیدنی پت

کرونس Ultra Clean

انواع انرژی زا ،آب معدنی و آشامیدنی با گاز، نوشیدنیهای بدون

الکل،آب سیب

سال ساخت دستگاه ها عمدتا ۲۰۱۰ میباشد.

ظرفیت ۲۴۰۰۰ بطری نیم لیتری در ساعت

اندازه درب دهانه ۲۸ میلی متر پلاستیک است

توانایی تولید محصولاتی مانند:

انواع انرژی زا ،آب معدنی و آشامیدنی با گاز، نوشیدنیهای بدون

الکل،آب سیب،و غیره…

در وضعیت خیلی خوب

ساعت کار دستگاه ۳۰۰۰ ساعت میباشد.

 کرونس بلوک (بادکن،شوینده،پرکن و دربند)

مدل کرونس کانتیفرم s12

پرکن کرونس volumetric

سال ساخت ۲۰۱۰

سیستم انتقال با گلویی بطری

سیستم جدید (بدون ایر کانوایر بین بادکن و پرکن)

 سیستم کانوایر بطری:

کاملا متصل بین تمامی ماشین ها و قسمتهای الکترونیکی

کنترل لغزندگی نوار نقاله

سال ساخت ۲۰۱۰

 کنترل دربندی و مقدار پر شدن بطری:

سیستم کنترول کرونس چک میتKrones chekmat

سال ساخت ۲۰۱۰

 سیستم کد گذاری:

ویدئو جت

 لیبل زن:

کرونس کانتیرولKrones contirol

برای لیبل زدن بطری PET با لیبل OPP و چسب گرم

سال ساخت۲۰۱۰

 دستگاه شیرینگ و تونل گرما :

ساخت شرکت KHS مدل Kisters

سال ساخت۲۰۰۶

 دسته زن:

سازنده KHS کیستر

سال ساخت: ۲۰۰۶

 پالتایزر:

سازنده KHS i مدل innopal

سال ساخت ۲۰۰۶

When is the PET-Asept L2 the right choice

 1. Container sterilisation
 2. Rinser
 3. Filler
 4. Capper

L2 = Liquid, Generation 2

General featuresClose

 • Can be installed as a user-friendly blow moulder filler block
 • Monitors and records all relevant processes with a line documentation system
 • Requires fewer filter fan units than comparable systems, saving on maintenance and energy costs
 • Liquid barriers separate moving from rotating parts

OutputClose

Up to 56,000 containers per hour

Container steriliserClose

 • Sterilises quickly and reliably with a peracetic acid-steam mixture
 • Treats the containers from inside and outside at the same time
 • Compact, manageable structure
 • Adjusts the media input optimally to the container
 • Dispenses entirely with the use of tensides

R

خط تولید نوشابه گازدار

خط تولیدنوشیدنی پت