خط تولید ماءالشعیر کامل

خط تولید ماءالشعیر

خط تولید ماءالشعیر کامل ساخت شرکت معتبر کوشش کاران

یکی از بهترین سازنده های ماشین آلات صنایع آشامیدنی در ایران و خاورمیانه

خط تولید ماءالشعیر کامل شامل تجهیزات پایین می باشد.

۱- پروسس شربت سازی ماءالشعیر

۲- اینترمیکس ۱۲ هزار لیتری کوشش کاران

۳- تری بلوک ۲۴*۳۲*۸ کوشش کاران

۴- تونل پاستور ۹ مرحله ایی کوشش کاران

۵- لیبل زن OPP کوشش کاران

۷- کانوایر زمینی