مهر ۸, ۱۳۹۶

بذر کاهو

بذر کاهو توزیع شده با بالا ترین سطح از کیفیت جهت کاشت و تولید مناسب برای مصرف و فرآوری بذر کاهو یک گیاه ساله است که سالانه […]
مهر ۳, ۱۳۹۶

بذر تربچه

بذر تربچه توزیع شده با بالا ترین سطح از کیفیت جهت کاشت و تولید مناسب برای مصرف و فرآوری بذر تربچه یک سبزی گیاهی مقاوم و سرد […]
مهر ۳, ۱۳۹۶

بذر گوجه فرنگی

بذر گوجه فرنگی توزیع شده با بالا ترین سطح از کیفیت جهت کاشت و تولید بذر گوجه فرنگی تقریبا همیشه در داخل خانه کشت می شود […]
مهر ۸, ۱۳۹۶

بذر هویج

بذر هویج تولیدی با تجربه چند ساله در تولید و توزیع و مصرف و بالاترین سطح از کیفیت, مناسب جهت مصرف و فرآوری از زمان کشت بذر […]
مهر ۸, ۱۳۹۶

بذر کلم

بذر کلم عرضه شده برای تولید و کاشت و مصرف با بالاترین سطح از کیفیت, مناسب جهت مصرف و فرآوری از زمان کاشت تا رسیدن کامل […]
مهر ۷, ۱۳۹۶

بذرهندوانه

بذر هندوانه تولیدی با بالاترین سطح از کیفیت, مناسب جهت مصرف و فرآوری بذر هندوانه آسان رشد و دارای سرعت جوانه زنی بالا می باشد دانه […]