مهر ۸, ۱۳۹۶

بذر هویج

بذر هویج تولیدی با تجربه چند ساله در تولید و توزیع و مصرف و بالاترین سطح از کیفیت, مناسب جهت مصرف و فرآوری از زمان کشت بذر […]
مهر ۷, ۱۳۹۶

بذر خیار سبز کاتجا

بذر خیار سبز کاتجا تولیدی مناسب برای فراوری و توزیع و مصرف بذر خیار سبز کاتجا بسیار سریع رشد می کند  خیار یکی از ساده ترین سبزیجات […]
مهر ۸, ۱۳۹۶

بذر کلم بروکلی

بذر کلم بروکلی جهت استفاده در تولید و توزیع و مصرف با بالاترین سطح از کیفیت, مناسب برای مصرف و فرآوری بذر کلم بروکلی می تواند در […]
مهر ۸, ۱۳۹۶

بذر پیاز قرمز

بذر پیاز قرمز تولیدی فلات قاره با بالاترین سطح از کیفیت, مناسب جهت تولید و کشت و فراوری یکی از بزرگترین ویژگی های بذر  پیاز قرمز در […]
مهر ۸, ۱۳۹۶

بذر ذرت

بذر ذرت عرضه شده برای تولید و کاشت و مصرف با بالاترین سطح از کیفیت, مناسب جهت مصرف و فرآوری بذر ذرت یک محصول استاندارد است […]
مهر ۳, ۱۳۹۶

بذر خیار سبز لوتجا

بذر خیار سبز لوتجا جهت استفاده در تولید و توزیع و مصرف با بالاترین سطح از کیفیت, مناسب برای مصرف و فرآوری بذر خیار سبز لوتجا به سادگی […]