مهر ۸, ۱۳۹۶

بذر کلم برگ

بذر کلم برگ عرضه شده برای تولید و کاشت و مصرف با بالاترین سطح از کیفیت, مناسب جهت مصرف و فرآوری اگر میخواهید بذر کلم برگ […]
مهر ۷, ۱۳۹۶

بذر فلفل دلمه

بذر فلفل دلمه تولیدی جهت توزیع و مصرف با بالاترین سطح از کیفیت, مناسب برای مصرف و فرآوری گیاه بذر فلفل دلمه کوتاه و قوی است […]
مهر ۳, ۱۳۹۶

بذر تربچه

بذر تربچه توزیع شده با بالا ترین سطح از کیفیت جهت کاشت و تولید مناسب برای مصرف و فرآوری بذر تربچه یک سبزی گیاهی مقاوم و سرد […]
مهر ۳, ۱۳۹۶

بذر گوجه فرنگی

بذر گوجه فرنگی توزیع شده با بالا ترین سطح از کیفیت جهت کاشت و تولید بذر گوجه فرنگی تقریبا همیشه در داخل خانه کشت می شود […]
مهر ۸, ۱۳۹۶

بذر کاهو

بذر کاهو توزیع شده با بالا ترین سطح از کیفیت جهت کاشت و تولید مناسب برای مصرف و فرآوری بذر کاهو یک گیاه ساله است که سالانه […]
مهر ۸, ۱۳۹۶

بذر کلم

بذر کلم عرضه شده برای تولید و کاشت و مصرف با بالاترین سطح از کیفیت, مناسب جهت مصرف و فرآوری از زمان کاشت تا رسیدن کامل […]