مهر ۳, ۱۳۹۶

کود آرپولیت

کود آرپولیت توزیع شده فلات قاره با بهترین کیفیت برای استفاده و کاشت و مصرف کود آرپولیت کمک می کند تا استفاده از آب در کاشت […]
مهر ۳, ۱۳۹۶

کود پتاس بالا

کود پتاس بالا تولید شده با بهترین و بالا ترین کیفیت مناسب کاشت گیاه کود پتاس بالا به طور عمده در فرایند های متعدد فیزیولوژی رشد گیاه […]
مهر ۷, ۱۳۹۶

جلبک

جلبک عرضه شده با بالاترین سطح از کیفیت, مناسب جهت مصرف و فرآوری  جلبک ها یک گروه بزرگ و متنوع از گیاهان هستند از جمله گروه […]