کود پتاس بالا

کود پتاس بالا تولید شده با بهترین و بالا ترین کیفیت مناسب کاشت گیاه

کود پتاس بالا به طور عمده در فرایند های متعدد فیزیولوژی رشد گیاه نقش کلیدی دارد

از سنتز پروتئین گرفته تا تعادل و پیوستگی آب در گیاه

کاهش پتاسیم موجب کمبود رشد گیاه و یا زردی و سوختگی انتهای برگ می شود

پتاسیم یکی از ۱۷ ماده مغذی است که برای رشد گیاه ضروری است

کود پتاس بالا مواد مغذی ضروری برای رشد گیاهان است

و به دلیل مقادیر زیادی کربنات کلسیم در طول دوره حیات آنها توسط گیاهان طبقه بندی می شود

خاک های مینه سوتا می توانند برخی ازپتاسیم  را برای تولید محصول عرضه کنند

اما وقتی که عرضه از خاک مناسب نیست، پتاسیم  باید در یک برنامه غذایی تامین شود

 نقش کود پتاس بالا در تغذیه گیاهان، واکنش آن در خاک

عملکرد آن در گیاهان و نقش آن در تولید محصولات کارآمد فراهم می کند

نقش در رشد گیاه

کود پتاس بالا با حرکت آب، مواد مغذی و کربوهیدرات در بافت گیاهی ارتباط دارد

پتاسیم در فعال شدن آنزیم درون گیاه نقش دارد که بر تولید پروتئین، نشاسته و آدنوزین تری فسفات تاثیر می گذارد

تولید آن می تواند میزان فتوسنتز را تنظیم کند

پتاسیم همچنین به تنظیم کشت گیاه کمک می کند که مبادله بخار آب، اکسیژن و دی اکسید کربن را تنظیم می کند

سایر نقشهای پتاسیم عبارتند از

افزایش ریشه و افزایش مقاومت به خشکی

نگهدارنده کاهش آب و خنک شدن را کاهش می دهد

کمک در فتوسنتز و تشکیل غذا

کاهش تنفس، جلوگیری از تلفات انرژی

انتقال محل قندها و نشاسته را افزایش می دهد

دانه های غنی از نشاسته را تولید می کند

محتوای پروتئین گیاهان را افزایش می دهد

سلولز را تولید می کند

کمک می کند تا بیماری ها را کاهش دهد

پتاسیم در خاک
مقدار کل پتاسیم  خاک ها غالبا بیش از ۲۰،۰۰۰  قطعات در میلیون است

تقریبا تمام این پتاسیم در جزء ساختاری مواد معدنی خاک است و برای رشد گیاه قابل دسترس نیست

از آنجا که تفاوت های زیادی در مواد خاک و تأثیر هوشیاری این مواد  وجود دارد

مقدار پتاسیم  که توسط خاک تهیه می شود متفاوت است

بنابراین، نیاز به پتاسیم در یک برنامه کود  متفاوت است