کود بایوسل عرضه شده برای  تولید و کشت و مصرف با بهترین کیفیت

کود بایوسل نقش مهمی در باروری خاک، بهره وری محصول و تولید در کشاورزی دارند، زیرا که آنها سازگار با محیط زیست هستند

کود بایو سل , کود آلی کمپکت شده با پایه ارگانیک و غنی شده با عناصر ماکرو و میکرو است

که در راستای بهینه سازی و اصلاح بافت خاک در حال کشت تولید شده

استفاده از این کود به دلیل وجود عناصر مورد مصرف در چرخه تولید، باعث افزایش جذب عناصر در محیط ریشه می شود

کود بایوسل نقش مهمی در باروری خاک، بهره وری محصول و تولید در کشاورزی دارند، زیرا که آنها سازگار با محیط زیست هستند

و هیچ هزینه ای نمی توانند جایگزین کودهای شیمیایی ضروری برای تولید حداکثر محصولات کشاورزی شوند

یک کود آلی بر پایه گیاهی است که بدون علف هرز است

کود بایوسل باعث افزایش سلامت خاک و زندگی گیاهی می شود

این فرمول بندی مواد مغذی منحصر به فرد آلی، مواد مغذی گیاهی حیاتی را در طول فصل رشد

به علت مواد آلی تخمیر شده فراهم می کند

اثر افزایشی در تشکیل هوموس، توده ریشه و زیست توده زنده میکروبی در خاک وجود دارد

این باعث می شود که غلظت نیترات و فسفر در آب های زیرزمینی به مراتب پایین تر از کود معدنی باشد

با استفاده از کود بایوسل بذر یا گیاه نخواهد ریخت

کود بایوسل یک کود نیتروژنی ارگانیک و تهویه کننده خاک است

که به علت ۷۰٪ مواد ارگانیک باعث تشکیل توده و باروری خاک می شود

بایوسل زمین را فعال می کند و یک اثر طولانی را بازسازی می کند

ارزشهای هوموس بالاتر، ریشه زدن و زنده ماندن، ویژگی های خاصی ازاین کود آلی هستند

باکتری های سودمند و قارچ های سودمند خاک مواد مغذی را مطابق با نیاز گیاهان آزاد می کنند

گیاهان به طور کامل تغذیه می شوند و خطر کمی از اشباع نیتروژن وجود دارد

این ترکیب منحصر به فرد از مواد مغذی بایوسل را قادر می سازد تا رشد ریشه ها را تحریک کند

و به تمام انواع گیاهان اجازه می دهد تا مواد مغذی ضروری برای طول عمر و حداکثر سلامتی را جذب کنند