کود آرپولیت

کود آرپولیت توزیع شده فلات قاره با بهترین کیفیت برای استفاده و کاشت و مصرف

کود آرپولیت کمک می کند تا استفاده از آب در کاشت گیاه بهینه تر باشد

آب یکی از کالاهای باارزش جهان است و منابع آبی جهان محدود است

 از ذرات سنگی طبیعی آتشفشانی , شن و ماسه ها و توده هایی از سنگهای معدنی تشکیل شده است

کود آرپولیت در یک ماتریکس پلیمری قرار گرفته است

یک گرانول به رنگ زمین است که می تواند ۳۰ تا ۴۰ برابر وزن خودش, آب را در خود ذخیره نماید

کود آرپولیت آب را مانند اسفنج در خود نگه می دارد

اما با این قدرت و توانایی که آب را دوباره و زمانی که گیاه تقاضا دارد رها نماید

کود آرپولیت اندازه ای مانند حبوبات دارد که ۳ تا ۶ میلی متر است

و حاوی مواد مغذی طبیعی از ترکیبات خودش است که گیاه را به رشد،محصول دهی و حیات تشویق می کند

 آرپولیت در طول فصل های طولانی در هوای گرم باقی می ماند

کلیدی برای کارآمد ترین استفاده از آرپولیت این است که آن را در خاک در طول عملیات کشت ترکیب کنید

همچنین ممکن است با آب آبیاری به خاک متصل شود

بارش باران به اندازه کافی است تا آرپولیت را در خاک به عمق بیاورید که در آن تلفات آمونیاک رخ نخواهد داد

نواحی کاربرد آرپولیت

درتمام مناطقی که دارای کمبود آب هستند

در تمام مناطقی که هزینه های بالایی را برای آبیاری متحمل میشوند

در تمام مناطقی که میزان نمک در آنها زیاد است

درتمام مناطقی که دارای سیستمهای آبیاری دشوار و یا فاقد چنین سیستم هایی هستند

زمینه های کاربرد آرپولیت

کشاورزی

زمین های سبز

باغبانی و باغداری

محوطه و فضای سبز هتلها و پارکهای تفریحی

درختان گلخانه ای

زمینهای اسب دوانی

احیاء و بازسازی جنگلها پس از آتش سوزی

مبارزه علیه کویرزایی