جلبک عرضه شده با بالاترین سطح از کیفیت, مناسب جهت مصرف و فرآوری

 جلبک ها یک گروه بزرگ و متنوع از گیاهان هستند

از جمله گروه های از پیش تعیین شده از میکرو ارگانیسم هایی هستند که می توانند فتوسنتز را انجام دهند

که در آنها انرژی از نور خورشید دریافت می شود

از اشکال پیچیده دریایی به نام جلبک دریایی تا پیوپلانکتون تک سلولی معروف است

از سوی دیگر، نقش مهمی در کشاورزی ایفا می کنند

که در آن به عنوان کود زیستی و تثبیت کننده های خاک استفاده می شود

مهمترین نقش آن ایجاد شرایط تغذیه ای مناسب برای جذب عناصر در محیط جذبی ریشه، برگ و ساقه است

جلبک، به ویژه جلبک دریایی، به عنوان کود مورد استفاده قرار می گیرند

که باعث کم شدن میزان نیتروژن و فسفر در مقایسه با نتایج استفاده از کود حیوانی می شود

براساس یک مقاله در ماه می ۲۰۱۰ در تحقیقات کشاورزی

این به نوبه خود کیفیت آب رودخانه ها و اقیانوس ها را افزایش می دهد

کود 

همانطور که در مقاله «تحقیقات کشاورزی» در سال ۲۰۱۰ گزارش شده است

نهال ها با مخلوط جلبک بهتر عمل می کنند در مقایسه با کود تجاری

کربوهیدرات های موجود در عصاره جلبک دریایی موجب افزایش فعالیت میکروب های مفید شده

و در نتیجه جمعیت قارچ های بیماری زا خاکی به دلیل رقابت، حذف فیزیکی می گردند

افزودن مستقیم برخی از آنها به زمین کشاورزی به عنوان کود، باعث افزایش محصول می شود

کاربرد برگی عصاره جلبک دریایی موجب تحریک فتوسنتز شده و منجر به تولید بهتر قند و نشاسته ها می شود

مکمل های غذایی

می توانند در زمین های رها شده و زمین های خشک و بیابانی با حداقل نیاز به آب شیرین رشد کنند

جلبک دریایی منبع مهمی از ید هستند

کاربرد عصاره آن موجب بهبود قدرت گیاهان جهت تحمل تنشهای محیطی می شود

و ممکن است حمله حشرات را کاهش دهد و روند فعالیت آنها را مختل نماید