بذر کلم بروکلی

بذر کلم بروکلی جهت استفاده در تولید و توزیع و مصرف با بالاترین سطح از کیفیت, مناسب برای مصرف و فرآوری

بذر کلم بروکلی می تواند در خاک با دمای کمتر از ۴۰ درجه جوانه  دهد

کلم بروکلی یک محصول سرد فصل است که، مانند اسفناج، می تواند در بهار یا پاییز رشد کند

با بروکلی، حتی اگر بتوانید باغبانی را دنبال کنید، حتی می توانید در طول تابستان و پاییز برداشت مداوم داشته باشید

یک عضو خانواده کلم، کلم بروکلی غنی از ویتامین است

شرایط کاشت

بذر کلم بروکلی نیاز به خورشید کامل و مرطوب دارد، خاک بارور که کمی اسیدی است دارد

برای کاشت بذر کلم بروکلی در بهار، دانه یا پیوند را ۲ تا ۳ هفته قبل از تاریخ یخبندان بهار بکارید

بذرهای کلم بروکلی به عمق ۲/۵۴ سانتی متر یا پیوند های کمی که عمیق تر از آنهاست در اصل رشد می کنند
در یک ردیف، گیاهان را از فاصله ۳۰/۴۸ تا ۶۱ سانتی متر و ۹۱.۴۴ سانتی متر بین هر ردیف فاصله بگذارید

رطوبت خاک را با آبیاری منظم، به ویژه در شرایط خشکسالی، فراهم کنید

برخی از انواع کلم بروکلی در حرارت قابل تحمل هستند اما همه به رطوبت نیاز دارند
ریشه های بسیار کم، کشت نمی کنند

کمبود نیتروژن

اگر برگ های پایینی زرد شوند و مشکل به سمت بالای گیاه ادامه پیدا کند

گیاهان نیاز به کود نیتروژن بالا یا فسفر دارند

برداشت 
از لحاظ زمان بندی

بروکلی را برداشت کنید، وقتی که جوانه های سر باریک و تنگ باشند قبل از اینکه گل ها را بشویید

اگر شاهد گلبرگ های زرد باشید، بلافاصله برداشت کنید
برای بهترین طعم و مزه، برداشت در صبح  قبل از گرم شدن خاک
اکثر گونه ها دارای شاخه های جانبی هستند که پس از برداشت اصلی سر رشد می کنند

اگر تابستان شما خیلی گرم نباشد، می توانید از یک گیاه برای چند هفته، در بعضی موارد از فصل بهار تا پاییز، برداشت کنید
اگر قبل از ذخیره کردن شستشو کنید، مطمئن شوید که آن را کاملا خشک کنید
کلم بروکلی می تواند تا یک سال به صورت شفاف و یخ زده باشد