اوره ضد شوری تولیدی با بهترین کیفیت مناسب برای سلامت گیاهان جهت کشت و مصرف

اوره ضد شوری جهت تامین ازت نیاز گیاهان در بخش کشاورزی استفاده می شود

ضد شوری بودن کود یا آب آبیاری عامل مهمی برای رشد بذر گیاهان می باشد

گسترش افقی در زمین های کشاورزی تقریبا حداقل در دسترس بودن و کیفیت آب آبیاری و میزان شوری خاک بستگی دارد

خاک های شنی تازه احیا شده نیز ممکن است تحت تأثیر برخی از انواع شوری قرار گیرند

برای رسیدن به خاکی که متحمل نمک باشد مهمترین وظیفه این است که

برای جلوگیری یا کاهش آسیب و یا ایجاد شرایط هوموستاتیک در شرایط جدید استرس زا در شرایط جدید تنش زا

بهترین شرایط را فراهم کرد

مشکلات اصلی این خاک ها ساختار ضعیف آنها، دسترسی کم به آب و مواد مغذی، باروری پایین

و شوری بالاتر و کربنات کلسیم و امکان تشکیل پوسته سطحی و لایه های دندانی در عمق کم عمق است

احیاء این خاک به طور عمده با اضافه کردن بسیاری از اصلاحات طبیعی مانند

گوگرد، کلسیم با برخی از مواد آلی و کود زیستی

گوگرد و ترکیبات حاوی آنتی اکسیدان های ارگانیکو اسید سیتریک، میکرو ارگانیسم بستگی دارد

این ترکیبات نشان می دهد که در کاهش اثرات نامطلوب شوری بر رشد

وضعیت تغذیه ای و کشت محصولات میوه بسیار موثر است

سولفور می تواند رشد و کاهش اثرات نامطلوب شوری را کاهش دهد

کاهش پی اچ  خاک، افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک

و یکی از مواد مغذی محرکه در تولید کشاورزی در خاک خاکستری

همچنین، کلسیم می تواند به طور ناخالصی تحت تأثیر شوری ناشی از تغییر سدیم قرار گیرد یا آن را حذف کند

 از سوی دیگر، یونهای سدیم ممکن است با یونهای کلسیم در سایتهای اتصال غشایی رقابت کنند

بنابراین، غلظت کلسیم بالا نقش مهمی در حفاظت از غشای سلولی در برابر تنش شوری ایفا می کند

 علاوه بر این، افزایش غلظت سدیم با افزایش جذب کلسیم و کروم

باعث افزایش رشد گیاه و کاهش میزان شوری در گیاه می شود

مشخصات کود 

ترکیبات کود اوره ضد شوری شامل

سوسپانسون حاوی درصد بالای کلسیم فعال است

میزان مصرف این کود  ۱۰ لیتر در هکتار, ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار

این کود برای محصولات زراعی, مرکبات , درختان میوه, گیاهان زینتی مورد استفاده قرار میگیرد

بعد از کشت و تکرار بعد از۴۵ روز تا یک ماه قبل از اتمام فصل

مرحله اول بعداز تشکیل گل و تکرار پس از۴۵ روز بهترین زمان مصرف این کود می باشد